fbpx

Powiat częstochowski

Będzie kolejna edycja programu Smog-Stop

fot. Pixabay

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził nowe zasady dofinansowywania zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Zeszłoroczna akcja Smog-Stop obejmowała projekty dotyczące modernizacji źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także termoizolacji obiektu i źródła ciepła pracującego na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W ramach realizowanego przez WFOŚiGW programu, można było pozyskać dotację na zakup kotła centralnego ogrzewania, jak również na jego montaż, niezbędne materiały do jego podłączenia i uruchomienia, a także na demontaż starego urządzenia. Podstawowymi kryteriami oceny wniosku były efektywność ekologiczno-energetyczna oraz koszt uzyskania efektu ekologicznego przewidzianych do wymiany źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania. Maksymalna dotacja obejmowała zwrot do 25 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji modernizacyjnej.

Zainicjowany w minionym roku program okazał się wielkim sukcesem w jednej z gmin powiatu kłobuckiego. Rezultatem skoordynowania działań w zakresie złożenia wniosków do Funduszu przez urzędników w Pankach, był efekt uzyskania ponad stu dwudziestu dotacji dla beneficjentów z terenu tamtejszego samorządu. To unikalny wynik w skali całego subregionu północnego województwa. Do mieszkańców powróciło bowiem kilkaset tysięcy złotych.

Średnia kwota dofinansowania do wymiany pieców, którą otrzymało ponad osiemdziesięciu mieszkańców wyniosła 4,5 tys. zł. Natomiast w przypadku termomodernizacji, na którą świadczenie pozyskało trzydzieści siedem osób, kwoty były bardziej zróżnicowane i wahały się od 150 zł do niemal 7 tys. zł. Uzależnione to było od wielkości inwestycji, którą zdecydowali się zrealizować beneficjenci. W zakresie termomodernizacji mieściły się bowiem zarówno zadania polegające na wymianie drzwi, stolarki okiennej, jak również docieplenia ścian budynków mieszkalnych.

Choć regulamin tegorocznej edycji przyznawania wsparcia jest jeszcze w fazie opracowywania, to pewne jest, że dotowane będą przedsięwzięcia modernizacyjne przeprowadzone od końca maja. Beneficjentami programu będą mogły być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Nabór wniosków przewidywany jest z kolei na ostatni kwartał tego roku.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter