fbpx

Powiat częstochowski

Bezrobocie przestało być problemem? Tak wynika z danych lokalnego pośredniaka

fot. Pixabay

Z początkiem czerwca stopa bezrobocia w regionie częstochowskim wyniosła 7,7 proc. Odsetek bezrobotnych spadł więc w ciągu czterech lat o niemal 11 proc. Pod koniec 2014 roku wskaźnik ten przebijał bowiem niechlubną granicę aż 18 proc.

W poprzednim roku zanotowano rekordowy spadek rejestrowanego bezrobocia w powiecie częstochowskim. W ciągu dwunastu miesięcy zmalało z 11,5 proc. do 8,7 proc. Na koniec maja roku bieżącego wynosiło już 7,7 proc. Choć to poziom ciągle o 3 proc. wyższy od średniej wojewódzkiej, to pocieszające jest, że trend skracający ten dystans ciągle się utrzymuje.

W ujęciu liczbowym, z końcem grudnia minionego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie figurowało 3716 bezrobotnych mieszkańców powiatu. To o 1062 osób mniej niż w analogicznym czasie 2016 roku.

Największy liczbowy spadek odnotowano w Blachowni, gdzie ubyło 106 bezrobotnych. Z kolei w Konopiskach odpowiednio 93, w Kłomnicach i Rędzinach po 91, w Poczesnej – 90, a w Mstowie – 87.

Najwięcej osób bez pracy pozostawało w gminie Koniecpol, aż 611, a najmniej było ich w niewielkiej Starczy – 57. W ujęciu procentowym, z wyjątkiem Koniecpola, gdzie bezrobocie zmniejszyło się jedynie o 7,7 proc., w pozostałych samorządach, procentowe skale spadku liczby bezrobotnych przyjęły dwucyfrowe wymiary. Prezentuje tę kwestię poniższy skan z raportu PUP w Częstochowie.

żródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

 

Po pierwszym półroczu tego roku natomiast, z rejestrów pośredniaka zniknęły kolejne 593 osoby zamieszkujące częstochowski powiat. Licznik zatrzymał się na wyniku 3123 osób, z czego 463 przysługiwało prawo do zasiłku.

Jak wskazują dane statystyczne, największe przyspieszenie w zmniejszeniu się liczby bezrobotnych nastąpiło w tym roku w gminie Koniecpol. Bez pracy pozostawało tam o 71 osób mniej niż z końcem roku poprzedniego.

W dalszej kolejności uplasowały się Konopiska i Kłomnice, gdzie ubyło odpowiednio 64 i 56 mieszkańców bez pracy. W Dąbrowie Zielonej liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 52 osoby , w Blachowni o 49, a w mykanowskim samorządzie o 45. W sąsiadujących z Częstochową Rędzinach wskaźnik powyższy wyniósł 44 osoby, w Mstowie zmalał o 38, a w Poczesnej o 35. Z kolei Kruszyna odnotowała spadek o 28 osób,  Kamienica Polska – 25, Olsztyn o 23, Lelów i Starcza po 22, a w Przyrowie o 15. Najmniej liczną, czteroosobową, grupę bezrobotnych, którzy znaleźli zatrudnienie stanowili mieszkańcy Janowa.

Liczba ofert pracy, które w tym roku wpłynęły do pośredniaka jest imponująca. Pracodawcy zgłosili chęć zaangażowania ponad 9,7 tys. pracowników. Jak wynika z zaprezentowanych przez PUP statystyk, dominowały oferty z samej Częstochowy, których pojawiło się niemal 7,6 tys. Od podmiotów zlokalizowanych w samym powiecie było ich nieco ponad 2 tys. Najwięcej, bo aż 680 z Poczesnej. Ponadto firmy z Koniecpola wygenerowały 207 wolnych miejsc pracy, z Konopisk – 188, Kamienicy Polskiej – 165, a Olsztyna – 122.

żródło: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

 

Zapotrzebowanie było między innymi na kierowców samochodu ciężarowego, techników prac biurowych, sortowaczy surowców wtórnych, stolarzy, zgrzewaczy czy układaczy nawierzchni drogowych. Na koniec czerwca w dyspozycji urzędu pracy pozostawało 777 ofert zatrudnienia.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter