fbpx

Konopiska

Budynek w centrum gminy zostanie wkrótce poddany gruntownej modernizacji

fot. Urząd Gminy Konopiska

Ponad 2,1 mln zł kosztować będzie termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej w Konopiskach. Blisko 1,4 mln zł z tej kwoty gmina pozyskała ze środków unijnych.

Projekt ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną tego wielofunkcyjnego budynku, w którym mieści się ośrodek zdrowia i urząd gminy. Zakres prac obejmie docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCV, a także poprawę szczelności wejść do budynku, docieplenie stropodachu, remont kominów i opaski wokół budynku. Zmodernizowana zostanie również instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników, które wyposażone zostaną w nowe zawory termostatyczne.

Wspomniany projekt przewiduje również modernizację instalacji elektrycznej, która między innymi obejmie wymianę opraw oświetleniowych na led’owe oraz montaż, w tej samej technologii, oświetlenia ewakuacyjnego. Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne, przewidziano też wymianę instalacji odgromowej i uziemiającej. Ponadto zmodernizowana zostanie kotłownia.

Jak przekonują miejscowi urzędnicy, sfinalizowanie tej inwestycji przyniesie realizację trzech założonych przez nich celów. Chodzi zarówno o ekologię, jak i ekonomię czy wariant społeczny.

– Cel w wymiarze ekologicznym osiągnięty zostanie poprzez poprawę efektywności energetycznej całego budynku. W wyniku tego spadnie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania oraz zastąpienie części energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych źródłami odnawialnymi. Bezpośrednio przyczyni się to również do zmniejszenia emisji. Zwłaszcza dwutlenku węgla – wyjaśnia Ewa Stefanowska-Lasoń, która w gminie odpowiada za informację i promocję.

Jak podkreśla urzędniczka, równie istotny jest wymiar ekonomiczny całego przedsięwzięcia. Poprawą izolacyjności obiektu wymiernie przełoży się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co z kolei przyniesie pozytywny wpływ na koszty eksploatacji całej infrastruktury.

– Ponadto część energii elektrycznej produkowana będzie lokalnie, co również obniży koszty eksploatacji budynku. Głównym celem w tym wypadku nie jest poprawa ekonomii eksploatacji obiektu lecz zmniejszenie uciążliwości emisyjnych i poprawa jakości powietrza. Ze względu na wymianę instalacji poprawi się również niezawodność układu, co w zasadzie wyeliminuje konieczność ponoszenia wydatków na występujące awarie – dodaje Stefanowska-Lasoń.

Realizacja inwestycji będzie miała także wymiar społeczny, związany nie tylko z poprawą wygody użytkowania obiektu i jego walorów estetycznych. W całym przedsięwzięciu istotny aspekt stanowi konieczność wdrożenia obowiązku wynikającego z unijnej dyrektywy dotyczącego wzorcowej roli budynków instytucji publicznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter