fbpx

Miedźno

Derejczyk: Projekt przyszłorocznego budżetu uwzględnia inwestycje w każdym z sołectw

fot. Pixabay

Jak deklarują władze Miedźna, priorytetem w 2021 roku będzie przede wszystkim budowa dróg i nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne w całej gminie. 

W połowie listopada propozycja planu finansowego przewidzianego na przyszły rok została przedstawiona do zaopiniowania oraz konsultacji zarówno radnym, jak i urzędnikom z Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody w 2021 roku zaplanowane zostały na poziomie 47,3 mln zł. Wydatki z kolei mają się zamknąć w kwocie sięgającej 54,1 mln zł. Z kolei deficyt budżetowy, który sięgnie 6,8 mln zł, ma zostać pokryty z kredytów zaciągniętych przez gminę.

– Na wydatki bieżące przeznaczonych zostanie 37,6 mln zł, a na inwestycyjne prawie 16,5 mln zł. Z czego udział środków pochodzących z funduszy europejskich będzie stanowił kwotę niemal 2,5 mln zł – komentują lokalni urzędnicy. – Tradycyjnie największą pulę w wydatkach bieżących stanowi oświata. Na szkoły i przedszkola zarezerwowane zostało łącznie 12,9 mln zł. Dodatkowe 336 tys. zł pochłonie edukacyjna opieka wychowawcza, czyli utrzymanie świetlic szkolnych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kolejne 9,9 mln zł wydatków, z czego wydatki na gospodarowanie odpadami zaplanowane zostały na poziomie 2,2 mln zł, a oświetlenie ulic, placów i dróg będzie kosztować około 1,6 mln zł – doprecyzowują.

W przedstawionym projekcie, wydatki na opiekę społeczną oraz pomoc najuboższym mieszkańcom gminy to ponad 1,4 mln zł. Natomiast świadczenia wychowawcze i alimentacyjne mają sięgnąć 11,4 mln zł. Ponad 1,1 mln zł stanowią wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Planowana dotacja dla policji ma wynieść 100 tys. zł, a utrzymanie ochotniczych straży pożarnych nieco ponad 1 mln zł. W ramach tych środków samorząd zamierza sfinansować termomodernizację remiz w Mokrej, Władysławowie i Borowej. Wybudowanie nowego przyłącza doczekać się ma remiza OSP w Kołaczkowicach. Co z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego? Tutaj zapisanych zostało 1,3 mln zł. Ta kwota to głównie dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie oraz tamtejszej biblioteki.

Ponadto, w projekcie przyszłorocznego budżetu, najistotniejszymi pozycjami inwestycyjnymi jest termomodernizacja szkoły w Mokrej i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych placówki w Miedźnie. Przebudowane mają zostać gminne drogi w Ostrowach nad Okszą, plac rekreacyjny w Borowej zrewitalizowany, a na terenie całej gminy – w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – wybudowane oświetlenie uliczne. Miejscowe władze zamierzają również rozbudować oczyszczalnię ścieków i przeprowadzić kompleksowy remont budynku komunalnego w Izbiskach. Kluczowe jest też trzydzieści zadań w ramach funduszu sołeckiego, o które zawnioskowali mieszkańcy poszczególnych sołectw i na które trafi 315 tys. zł.

– Przyszłoroczny budżet uwzględnia inwestycje w każdym z sołectw gminy. Priorytetem jest przede wszystkim budowa dróg – mówi wójt Piotr Derejczyk. – Chodzi w szczególności o dokończenie projektu przebudowy ulic w Miedźnie – Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej. To duże zadanie o wartości ponad 9,7 mln zł. Oprócz pozyskanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6,7 mln zł, z budżetu gminy musimy przeznaczyć na nie 3 mln zł. Budowa nowych ulic w Ostrowach nad Okszą to także wydatek ponad 3 mln zł. Ponadto czeka nas zapłata za termomodernizację szkoły w Mokrej – dodaje. 

Jakie czynniki wpłynęły na wysokość planowanego deficytu budżetowego?

– To wynik naszej inwestycyjnej aktywności. Inwestycji jest dużo i w naturalny sposób ich realizacja wymusza na nas, jako inwestorze, wspomaganie się kredytami. Pieniądze te przeznaczamy na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury. Na koniec przyszłego roku zaplanowaliśmy zadłużenie na poziomie około 12 mln zł. Pułap ten jest więc na bardzo bezpiecznym poziomie w stosunku do dochodów gminy. Inwestujemy rozsądnie, pozyskujemy wielomilionowe dotacje z programów krajowych i unijnych. Także w przyszłym roku o takie środki będziemy usilnie zabiegać – deklaruje włodarz. 

O tym, jaki finalnie kształt przyjmie uchwała budżetowa zadecydują radni podczas grudniowej sesji.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter