fbpx

Przyrów

Dofinansują budowę przydomowej oczyszczalni. Rusza nabór inwestycji na przyszły rok

fot. Fotolia

Gmina przystępuje do realizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jej władze zamierzają ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jak informuje wójt Robert Nowak, program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, ani takowy nie zostanie wykonany przed 2021 rokiem.

Niezbędnym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do tego projektu jest złożenie wniosku o włączenie do programu wraz ze zgodą właściciela lub współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji przez wnioskodawcę. Zainteresowani muszą zobowiązać się także do tego, iż udostępnią część nieruchomości na budowę instalacji oraz zapewnią odpowiednie warunki terenowe i hydrologiczne do realizacji inwestycji.

– Dofinansowanie zostanie przyznane dla maksymalnie pięćdziesięciu posesji i wynosić będzie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Kwota nie będzie mogła przekroczyć 9,9 tys. zł – wyjaśnia włodarz.

Wsparciem nie zostaną objęte działki niezabudowane oraz te budynki, które nie są zamieszkane. Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umowach, jakiej gmina będzie zawierać z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

– Oczywiście umowa zostanie podpisana dopiero wówczas, kiedy gmina uzyska dofinansowanie – zastrzegają urzędnicy, którzy po dodatkowe informacje kierują do pracowników referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami miejscowego urzędu.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zalecaną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny pod numerem 34 355 41 20 wew. 40 oraz drogą mailową pod adresem: srodowisko@przyrow.pl

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter