fbpx

Konopiska

Dopłacą cztery tysiące do wymiany kopciuchów. Nabór rusza w przyszłym tygodniu

fot. Pixabay

Właściciele nieruchomości zamierzający w najbliższym czasie zainwestować w rozwiązania proekologiczne będą mogli się starać o częściowy zwrot poniesionych nakładów. Wymianę starego pieca centralnego ogrzewania gmina wesprze kwotą sięgającą 4 tys. zł. 

18 czerwca ubiegłego roku miejscowa rada znowelizowała zasady udzielania wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na obszarze samorządu Konopisk. Nieefektywne kotły na paliwo stałe mogą być zastąpione wysokosprawnymi piecami kondensacyjnymi spalającymi gaz, a także węglowymi i na biomasę, spełniającymi standardy emisyjne piątej klasy.

Aby móc ubiegać się o dotację, należy złożyć w urzędzie gminy deklarację udziału w programie. Nabór wniosków rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa do 4 września. To o tyle istotne, że zwrot poniesionych kosztów przysługiwał będzie wyłącznie osobom, które znajdą się na liście rankingowej i podpiszą stosowną umowę. Dopiero po tym akcie będzie można przystąpić do finalizacji inwestycji. Wydatki poczynione przed tą datą nie bedą refundowane.

Ponadto, jak zastrzegli urzędnicy, pozytywną weryfikację będą mogły przejść wyłącznie te aplikacje, które zakładają realizację przedsięwzięcia w terminie do 15 września przyszłego roku. Te z późniejszą datą, w tym naborze, nie będą brane pod uwagę.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania? To przede wszystkim związane z demontażem starego źródła ciepła, zakupem i montażem nowego oraz niezbędnej armatury towarzyszącej, jak czopuch, pompy obiegowej, zaworów, niezbędnego osprzętu instalacyjnego, rur i ich izolacji czy naczynia wzbiorczego lub przeponowego. 

Poza samym złożeniem wniosku, które rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, potencjalny beneficjent będzie musiał spełnić kilka wytycznych. Przede wszystkim do aplikacji musi załączyć tytuł prawny do nieruchomości, a dla nieruchomości dla której nie została założona księga wieczysta – aktualny wypis z ewidencji budynków, wydany przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków. W przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej niezbędne będzie oświadczenie, że nieruchomość wskazana w księdze wieczystej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Z kolei, gdy nieruchomość nie ma uregulowanego stanu prawnego zadbać trzeba dodatkowo o zgody wszystkich uprawnionych do nieruchomości, na realizację inwestycji i na wypłatę całości dofinansowania na rzecz wnioskodawcy. Kolejny krok to sporządzenie dokumentacji fotograficznej idącego na złom pieca.

– Dotacja udzielana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 40 proc. kosztów poniesionych na zakup i wymianę źródła ciepła, jednak nie więcej niż 4 tys. zł. Wypłata pieniędzy odbywa się zawsze po zakończeniu inwestycji, złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji, wraz z niezbędnymi dokumentami – informuje wójt Jerzy Żurek.

Wnioski można złożyć osobiście w kancelarii urzędu lub przesłać elektronicznie na skrzynkę podawczą instytucji. Opatrzone być one muszą w tym przypadku podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter