Doposażą placówki oświatowe

Blachownia

Gminie udało się pozyskać kolejne duże środki na doposażenie placówek oświatowych. Pomoce dydaktyczne trafią do wszystkich szkół. Do spożytkowania jest kwota sięgająca 133 tys. zł.

Lwia część pieniędzy pójdzie na zakup dodatkowych, bezpłatnych podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. Urzędnicy zdobyli na ten cel 103 tys. zł. Kolejne 30 tys. zł wspomoże edukację dzieci uczęszczających do placówki w Łojkach. Pieniądze pochodzić będą z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za tę kwotę zakupione zostaną materiały do nauki chemii, biologii, geografii i fizyki.

Przed dwoma miesiącami informowaliśmy również, że gmina zdobyła pieniądze na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni. W konkursie, który z początkiem czerwca został rozstrzygnięty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udało się pozyskać 30 tys. zł. Do realizacji przedsięwzięcia samorząd dorzuci ze swojej strony tylko 7,5 tys. zł. Dzieci zyskają nowoczesną przestrzeń do nauki przyrody oraz autorski program edukacyjny „Uczeń-badacz i odkrywca”.

– Mając świadomość ogromnej roli oświaty w kształtowaniu mieszkańców naszej gminy, od początku kadencji duży nacisk kładziemy na remonty i poprawę infrastruktury naszych placówek oświatowych, doposażenie pracowni i gabinetów lekarskich czy bibliotek, a także dokształcanie nauczycieli oraz realizację ciekawych projektów. Wszystko to ma na celu zwiększenie jakości oświaty w gminie – komentuje burmistrz Sylwia Szymańska.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay