Drogę z Siedlca do Gąszczyka czeka przebudowa. Najpierw jednak trzeba opracować dokumentację

Mstów

Wszystko wskazuje na to, że droga powiatowa na odcinku Siedlec-Gąszczyk doczeka się w niedalekiej przyszłości przebudowy. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie właśnie zlecił sporządzenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

Koszt przygotowania dokumentów pokryty zostanie ze środków powiatu i gminy.

– Ten odcinek drogi jest mocno obciążony i z roku na rok znajduje się w coraz gorszym stanie – mówi wójt Tomasz Gęsiarz. – Droga w wielu miejscach jest popękana i dziurawa. Każdy kto z niej korzysta, doskonale sobie zdaje sprawę z tego jak to utrudnia komunikację. Stąd pojawił się pomysł, by zacząć przygotowywać się do wykonania w najbliższej przyszłości jej przebudowy. Pierwszym elementem tego procesu jest właśnie sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – dodaje włodarz Mstowa.

Jej zakres obejmie między innymi projekt konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości sześciu metrów, utwardzenie szerokich na metr poboczy oraz wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych w ciągu drogi, który będzie liczył z kolei dwa metry. Ponadto drogowcy planują odtworzyć przydrożne rowy z wyprofilowaniem skarp i odwodnić drogę, jeśli pozwolą na to uwarunkowania.

Jak szacuje urząd gminy, zarówno opracowanie projektu jak i uzyskanie wszelkich zgód i pozwolenia na budowę nastąpi najpóźniej do połowy grudnia.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów