fbpx

Przyrów

Duże dofinansowanie do edukacji uczniów. Przyrów otrzyma 242 tysiące złotych

fot. Freepik

Z początkiem nowego roku szkolnego podstawówka w Przyrowie wzbogaci program i ofertę edukacyjną. Gmina pozyskała właśnie 242 tys. zł z funduszy unijnych na realizację projektu „One, two, three – liczysz ty”.

Przyrów znalazł się w gronie trzech podmiotów w terenu powiatu częstochowskiego, którym udało się w tym roku pozyskać pieniądze na poprawę efektywności kształcenia ogólnego. Rozstrzygnięty pod koniec kwietnia przez urząd marszałkowski konkurs dotyczył obszarów wiejskich województwa. Oprócz tutejszego samorządu pieniądze trafią jeszcze do dwóch szkół z terenu gminy Mykanów i jednej z Rędzin.

Założeniem konkursu jest taka poprawa jakości kształcenia, by uczniowie mogli wyrobić w sobie niezbędne umiejętności, które w przyszłości pomogą im bez większych problemów odnaleźć się na rynku pracy. Przede wszystkich w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi oraz w zakresie kształtowania właściwych postaw – kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości czy pracy zespołowej.

Finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny działanie ma poza tym pomagać tworzyć w placówkach przyjazne warunki do nauczania eksperymentalnego, jak również uwzględnia indywidualizację pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych czy mających trudności w nauce, ale i zapewniające wsparcie dla tych szczególnie uzdolnionych. Wiąże się to również z możliwością podnoszenia kompetencji zawodowych przez nauczycieli w tym zakresie.

Przed rokiem pieniądze z tego programu udało się pozyskać Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów. Organizacja, która prowadzi szkoły podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej otrzymała wówczas 115 tys. zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter