Dzięki kolejnej edycji corocznego konkursu będzie można wspomóc potrzebujących

Kłomnice

Do końca listopada można składać prace artystyczne w ramach XIII Powiatowego Konkursu Bożonarodzeniowego „Anioły i Pierniki”. Jak co roku dochód ze sprzedaży prac konkursowych przekazany zostanie na rzecz dzieci z ubogich rodzin i osób samotnych.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej oraz wszystkich tych dorosłych mieszkańców, którzy nie zajmują się zawodowo wytwórstwem wyrobów piekarniczych.

Ma ona na celu nie tylko popularyzację bożonarodzeniowych tradycji, ale przede wszystkim ożywienie międzyludzkich więzi, relacji pomiędzy uczniami, a także kształtowanie wśród uczestników idei niesienia pomocy i umiejętności dzielenia się choćby najmniejszym dobrem.

Termin składania wykonanych z masy solnej aniołów oraz wypieków w postaci pierników upływa 30 listopada. Trzeba je dostarczyć do kłomnickiej podstawówki przy ulicy Szkolnej. Samo rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 grudnia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

– Anioły jak co roku trafią na sprzedaż, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Z kolei pierniki jeszcze przed wigilią trafią do samotnych i potrzebujących osób – informuje wójt Piotr Juszczyk.

Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach przy finansowym wsparciu urzędu gminy oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Redakcja wPowiecie.pl objęła patronat medialny nad tym wydarzeniem. Z regulaminem konkursu można zapoznać się tutaj.

Adrian Biel, fot. Pixabay