Dzień Seniora w Kamienicy Polskiej. Były kwiaty i dyplomy

Kamienica Polska

W spotkaniu oprócz seniorów wzięli udział przedstawiciele parlamentu, organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów, a także władze gminy, urzędnicy oraz reprezentant rodzimej OSP.

Członkowie miejscowego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, którzy ukończyli 75. i 80. rok życia otrzymali kwiaty i dyplomy. Trafiły one do rąk Zofii Muś, Danuty Dzianek, Alicji Nemś, Antoniny Huras, Danuty Zaczkowskiej i Bogusława Walenty. Za zaangażowanie w działalność koła wyróżnienie otrzymała także Czesława Błońska.

W części oficjalnej przedstawiono sprawozdanie z działań podejmowanych przez organizację senioralną na terenie gminy. Cezary Stempień, były już wójt, otrzymał szczególne podziękowanie za jej wsparcie i pomoc w rozwoju. Podczas spotkania nie zabrakło akcentów artystycznych, okazjonalnego poczęstunku i wspólnych tańców.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Kamienica Polska