fbpx

Ekologia w powiecie

„Ekopracownia pod chmurką”. Można pozyskać spore pieniądze na stworzenie przestrzeni dydaktycznej

fot. Pixabay

1 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomi nabór w pierwszej edycji nowego konkursu „Ekopracownia pod chmurką”. To nowa propozycja instytucji na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych w szkołach i uwrażliwienie dzieci na ochronę środowiska.

Dedykowane organom prowadzącym placówki oświatowe działanie wesprze stworzenie edukacyjnych przestrzeni na świeżym powietrzu. Takie ekopracownie mają sprzyjać prowadzeniu lekcji z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich województwa śląskiego.

– Celem konkursu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych i żywych lekcji przyrody, umacnianie i kształtowanie wrażliwości dzieci na przyrodę oraz rozwijanie ich zainteresowań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej – podkreślają pracownicy Funduszu. – Dofinansowane zostaną zadania, które wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz uatrakcyjnieniu i podniesieniu poziomu zajęć dydaktycznych – dodają.

Na pomysł i wykonanie będzie można pozyskać do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 70 tys. zł. Co ważne, zadania powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2023/2024.

Co będzie można kwalifikować jako koszty? Na przykład zakup, wykonanie i montaż małej architektury służącej do prowadzenia zajęć, jak wiaty, zadaszenia, altany, ławki, stoły, siedziska, koszy, kompostowników lub skrzyń na pomoce itp. Dotacja pokryje również wydatki na sadzonki roślin, drzew, krzewów i bylin, nasion traw, warzyw i ziół oraz montaż i dostawę tablic dydaktycznych, plansz czy tabliczek do oznaczenia, jak również instalacji dydaktycznych, w tym stacji meteorologicznej z wyposażeniem, zegarów słonecznych, domków dla owadów, rzeźb zwierząt czy roślin, uli dydaktycznych, budek i poidełek dla ptaków, albo ścieżek sensorycznych. Do tego będzie można dokupić jeszcze drobny sprzęt ogrodniczy.

Z kolei kwalifikowany wkład własny organu prowadzącego może przybrać formę wydatków na inwentaryzację terenu i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem prac, przygotowanie terenu, roboty agrotechniczne czy prace ziemne, w tym: wykonanie lub modernizację ścieżek, alejek, żywopłotów, krawężników, instalacji wodnych itp. Po stronie inwestora będzie także ogrodzenie terenu do prowadzenia zajęć dydaktycznych czy zakup i dostawa żwiru, ziemi, kory, torfu czy geowłókniny.

Wnioski w konkursie „Ekopracownia pod chmurką” przyjmowane będą w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przez miesiąc, od 1 do 31 marca. Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Jak proszą pracownicy Funduszu, składanych dokumentów nie należy zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, z wyjątkiem nośników elektronicznych.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej. Z jego członkami można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numery telefonów: 32 60 32 374, 32 60 32 375, 32 60 32 379, 32 60 32 387.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter