fbpx

Ekologia w powiecie

Fundusz rozdał „Zielone Czeki”. To nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska

fot. WFOŚiGW w Katowicach

W połowie grudnia ubiegłego roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozdał „Zielone czeki”. Ta doroczna, przyznana już po raz dwudziesty siódmy, nagroda jest uhonorowaniem tych osób i instytucji, które swoją działalnością oraz podjętymi inicjatywami wniosły szczególny wkład w ochronę środowiska. Patronat nad wydarzeniem sprawował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Tradycja przyznawania przez Fundusz „Zielonych Czeków” sięga 1994 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy wręczono je z okazji Dnia Ziemi. Od tego czasu łączna wysokość puli nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze czy przedsiębiorcy.

W ostatniej edycji przyznano cztery czeki oraz pięć wyróżnień. Statuetki wręczono w trzech z pięciu kategorii – „Ekologiczna osobowość roku”, „Inwestycja proekologiczna roku” oraz „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Bez nagród głównych pozostały w minionym roku dwie kategorie – „Ekogmina roku” i „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku”.

– W tej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie, mamy nowe kategorie, nowe logo konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko osoby fizyczne wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Przewodniczącą kapituły konkursu była Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

– Pandemia koronawirusa przewróciła nasze życie do góry nogami. W dwóch kategoriach kapituła rekomendowała nieprzyznanie nagród. Uznaliśmy, że niestety zaangażowanie gmin jest jeszcze zbyt małe, a poza tym żadna ze zgłoszonych do konkursu nie wyróżniała się na tle innych. Jedynie wyróżnienie otrzymała gmina Olsztyn, za jej ekologiczne działania – wyjaśniała przewodnicząca kapituły „Zielonych czeków”.

Ekologiczną osobowością roku został, nominowany przez Uniwersytet Śląski, Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał „Zielony Czek” na 10 tys. zł. Jako „naukowiec nieprofesjonalny”, ale pasjonat przyrody wydał liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe w dziedzinie pteridologii – nauki o paprotnikach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania zaowocowały między innymi odkryciami nowych stanowisk gatunków, podaniem pierwszych notowań wystąpienia gatunków w Polsce, znalezieniem i udokumentowaniem nowego taksonu paproci. Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia otrzymali Anna Tropper z Potępy, za głębokie zaangażowanie w ekologię i edukację ekologiczną dzieci i dorosłych oraz Daniel Kiełpiński z Katowic, za opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych mających na celu zmianę przyzwyczajeń i poszanowanie energii w trosce o środowisko.

Inwestycją proekologiczną roku uznano kompleksową termomodernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt. 20 tys. zł otrzymało miasto Katowice. Realizacja projektu obejmowała modernizację systemu grzewczego, modernizację oświetlenia, wyposażenie obiektu w urządzenia do monitoringu i sterowania budynkiem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln zł. Wyróżnione zostało miasto Kalety za projekt „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej”.

Kolejny „Zielony czek” o wartości 20 tys. zł powędrował do pszczyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Piasku w kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Stowarzyszenie działa w zakresie edukacji ekologicznej, promując zdrowy i ekologiczny tryb życia, a także dbałość o środowisko naturalne. Zorganizowało akcję zbierania puszek i tworzyw sztucznych o zasięgu powiatowym, prowadzi eko ogród warzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi odzysk wody deszczowej i stworzyło również ogród sensoryczny. W ekologiczne działania stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani są również podopieczni z wielo-dysfunkcyjną niepełnosprawnością intelektualną, dla których jest to także forma zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.

W powyższej kategorii, w związku z tym, że nie wyłoniono laureatów w kategorii „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku”, kapituła zaproponowała przyznanie jeszcze jednej nagrody. 20 tys. zł trafiło do Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Od ponad dwudziestu lat realizuje ona liczne programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracach edukacyjnych wykorzystuje wysokiej jakości merytorycznej wydawnictwa własne. Fundacja prowadzi systematyczny, profesjonalny monitoring zdrowotny narażenia dzieci na kontakt z ołowiem. Jej działania obejmują duże społeczności i wykraczają poza typowe ramy funkcjonowania NGO-sów. W ubiegłym roku działania fundacji objęły około 1350 dzieci. Ponadto za wdrażanie nowych standardów eksploatacji flot pojazdów służbowych mających na celu zmianę nawyków techniki jazdy kierowców w oparciu o zasady ecodrivingu, wyróżniono także Stowarzyszenie Ecodrive z Bielska-Białej.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter