fbpx

Powiat częstochowski

Gdzie inwestował powiat przez minione cztery lata?

fot. Pixabay

Na marcowej sesji rady powiatu zdecydowano o zaciągnięciu 5 mln zł kredytu, który ma być przeznaczony na pokrycie powstałego w tym roku deficytu. Pojawiły się niedobory, gdyż znacząco wzrosły wydatki na sfinansowanie zaplanowanych w tym roku inwestycji drogowych. Przez ostatnie pięć lat nie wspierano się pożyczkami, więc jednostkę stać na takie zobowiązanie. Zgodnie z deklaracjami, finanse są bezpieczne.

W dyskusji nad przedmiotową uchwałą nie obeszło jednak bez kontrowersji i zastrzeżeń, że pieniądze nie są rozdzielane sprawiedliwie na wszystkie gminy. Padały zarzuty, że bogatsze samorządy stają się sponsorami tych biedniejszych. Osią sporu był problem niedostatecznej partycypacji niektórych z nich w realizowanych przez powiat inwestycjach na ich terenie.

Argumenty te próbował kontrować wicestarosta Henryk Kasiura podkreślając, że zarząd powiatu występował z propozycją do rady, by na drogi powiatowe przeznaczyć 9 mln zł, w tym owe 5 mln zł pochodzących z kredytu. Pieniądze te pozwoliłyby wykonać przynajmniej po jednej inwestycji w każdej z gmin.

Natomiast starosta Krzysztof Smela podnosił, że rada powiatu powinna przede wszystkim patrzeć pod kątem zrównoważonego rozwoju całej wspólnoty. Powiat ekonomicznie nie jest bowiem jednorodny, a gminy posiadają zróżnicowaną kondycję finansową, a porównywalną ilość dróg. Zaapelował również o odrobinę solidarności międzygminnej.

Pieniądze z zaciągniętego kredytu spowodowały, że w maju zwiększono tegoroczny plan wydatków z kwoty 22,5 mln zł do 28,7 mln zł. To nie tylko skutek wspomnianych wcześniej większych wydatków na zapisane w budżecie zadania, ale również liczniejszej ich listy. Z pierwotnie planowanych piętnastu pozycji, po ostatnich zmianach w budżecie jest ich już trzydzieści jeden.

Ze środków własnych powiat wyłoży w tym roku 12,5 mln zł. Kolejne 10,1 mln zł to pieniądze pozyskane z budżetu państwa, chociażby z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gminy dołożą ze swej strony 5,2 mln zł, a niecały milion ma pochodzić z funduszy pomocowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ma pod swoją pieczą niemal 600 km dróg powiatowych.
Tylko w minionych czterech latach na zadania związane z ich modernizacją przeznaczono prawie 109 mln zł. To oficjalne dane na połowę maja tego roku. Duża część tych pieniędzy to pozyskane zewnętrzne dofinansowania.  Jak kształtowały się jednak wydatki inwestycyjne na terenie poszczególnych gmin we wspomnianym okresie?

Od 2014 roku najwięcej przeznaczono na Mykanów. Zainwestowano tam 20,8 mln zł, z czego niemal 8,2 mln zł wydane będzie z tegorocznego budżetu. Na Koniecpol rozdysponowano 14,6 mln zł, a Kłomnice – 14,2 mln zł. Dąbrowa Zielona oraz Rędziny zyskały zmodernizowaną infrastrukturę za 8,2 mln zł, natomiast Mstów i Lelów po około 7,8 mln zł. W dalszej kolejności są: Kruszyna – 5 mln zł, Olsztyn – 4,7 mln zł, Poczesna – 4,6 mln zł oraz Starcza – 4,2 mln zł. Do Janowa powędrowało 2,8 mln zł, a Konopisk – 2,5 mln zł. W Blachowni i Przyrowie nakłady pieniężne wyniosły po 1,2 mln zł. Stawkę zamyka Kamienica Polska z kwotą 875 tys. zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter