fbpx

Janów

Gmina chce się ubiegać o kolejne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu

fot. Pixabay

Ruszył kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości leżących w obrębie gminy Janów. Mieszkańcy zainteresowani tym rozwiązaniem na złożenie stosownych dokumentów mają czas do końca lutego.

Na terenie gminy wciąż jest sporo nieruchomości, których nieodłącznym komponentem jest owiany złą sławą azbest. W związku z tym tutejsi urzędnicy ponownie zamierzają pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środki, które posłużą do neutralizacji tego niebezpiecznego dla zdrowia i życia minerału.

Osoby, które chcą się pozbyć z terenu swoich posesji elementów wykonanych z azbestu muszą przystąpić do programu poprzez złożenie w urzędzie gminy specjalnego wniosku. Dokument jest dostępny do ściągnięcia ze strony internetowej tej instytucji.

– Zakres przewidywanych prac związanych z usuwaniem azbestu będzie obejmował demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie zawierających go odpadów. Niezależnie od tego czy chodzi o już zdemontowane wyroby, czy też w przypadku gdy zachodzi konieczność demontażu wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy gospodarczych – instruują urzędnicy.

Do wspomnianego wniosku należy koniecznie dołączyć kolorowe zdjęcie wskazujące umiejscowienie zgromadzonego na terenie nieruchomości azbestu. W przypadku niezdemontowanych wyrobów potrzebna będzie także kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia, bez zmiany konstrukcji dachu założonego, lub ksero pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu.

– Trzeba będzie także załączyć kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub zgody właściciela czy administracji budynku na realizację zadania, a także zgodę współwłaścicieli nieruchomości w przypadku gdy tytuł prawny do niej posiada kilka osób – dodają pracownicy urzędu gminy.

Jak podkreślają, realizacja wniosku uzależniona jest od pozyskania przez gminę środków na ten cel, ich wysokości, ilości wniosków i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest. Co istotne, program nie ma na celu dofinansowania zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. O to właściciel nieruchomości musi już zadbać we własnym zakresie. Gmina nie będzie również pośredniczyła w dokonywaniu napraw, odbudowy czy modernizacji obiektów, z których został usunięty azbest.

Zainteresowani tematem, chcąc uzyskać więcej informacji, mogą kontaktować się w tej sprawie drogą mailową pisząc na adres: gmina@janow.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 34 3278-048 wew. 15.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter