fbpx

Konopiska

Gminne inwestycje w tym roku. Na jakim znajdują się etapie?

fot. Pixabay

Urząd Gminy Konopiska poinformował o szczegółach tegorocznych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez administrację Jerzego Żurka.

Z przekazanych przez urzędników informacji wynika, że na chwilę obecną wszystko idzie zgodnie z przyjętymi założeniami. Finalizowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Z kolei jego rozbudowa w samej miejscowości Konopiska jest jeszcze w trakcie postępowania przetargowego.

Postępuje natomiast instalacja oświetlenia realizowana przy okazji modernizacji stadionu lekkoatletycznego. Doprowadzone zostały przewody zasilające w energię elektryczną, osadzono także skrzynki elektryczne i zamontowano dziesięć masztów oświetleniowych.

– W najbliższym czasie wykonawca planuje montaż halogenów typu LED. Ponadto, po długim weekendzie majowym, rozpocznie się modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz retoping bieżni lekkoatletycznej – mówi wójt Jerzy Żurek.

Z relacji samorządowca wynika, że sporo też się dzieje w kontekście rozbudowy budynku przeznaczonego na Dom Seniora w Konopiskach.

– Jesteśmy na etapie prac elewacyjnych w postaci docieplenia obiektu i robót dekarskich na dachu. Wewnątrz z kolei prowadzone są prace sanitarne i elektryczne. Ekipa budowlana rozpoczęła także montaż podwieszanych sufitów – dodaje włodarz.

Jak podkreślają władze gminy, na ukończeniu znajduje się termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej przy ulicy Lipowej, a w przypadku budowy Domu Sołeckiego w Hutkach urząd gminy podpisał umowę z wykonawcą robót. Tym samym lada chwila prace ruszą pełną parą. Z kolei w przypadku flagowej inwestycji w tym roku, czyli budowy sześciooddziałowego przedszkola w centrum Konopisk z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym i z zespołem żywieniowym, wykonawca jest jeszcze na etapie projektowania obiektu.

W gminnej polityce inwestycyjnej tradycyjnie ważny punkt stanowią roboty drogowe. W 2023 roku gmina zrealizuje jeszcze pięć zadań w tym zakresie. Chodzi o drugi etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w Korzonku, na wykonawstwo którego ogłoszony został niedawno przetarg. Przed rozpoczęciem procedury znajduje się natomiast czwarty etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w Aleksandrii i przebudowa drogi biegnącej wzdłuż ulicy Słonecznej w istniejącym pasie drogowym w Aleksandrii Drugiej.

Osobny rozdział stanowi realizowana rozbudowa drogi wojewódzkiej, polegająca na budowie peronu autobusowego w Wygodzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 czy zakończenie budowy drogi gminnej wzdłuż ulicy Szmaragdowej w Konopiskach. Dalszy ciąg tej inwestycji znajduje się jeszcze w fazie projektowania.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter