Kłomnice

GOPS rusza z projektem za ponad pół miliona

fot. Pixabay

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już wkrótce udostępni mieszkańcom nowy klub seniora i świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży w Nieznanicach. Na ukończeniu są bowiem prace adaptacyjne, prowadzone w lokalu tamtejszej ochotniczej straży pożarnej.

– W ramach organizacyjnych naszej jednostki powstaje bardzo atrakcyjne miejsce dla seniorów, którym wszelką pomocą służył będzie zatrudniony opiekun. Nad dziećmi i młodzieżą czuwał będzie z kolei wychowawca. W tej chwili finalizujemy zakupy niezbędnego wyposażenia, jak chociażby mebli czy tablic interaktywnych. Chcemy ruszyć pod koniec maja – informuje Anna Kubalska, kierownik kłomnickiego GOPS-u.

Intencją, która przyświeca gminnym urzędnikom jest stworzenie miejsca, które będzie stanowić ośrodek wsparcia dla seniorów, jak i dziennej opieki dla dzieci i młodzieży. Szczególnie dla osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Na ten właśnie cel udało się pozyskać 510 tys. zł dotacji unijnej, która niemal w całości sfinansuje obliczony na dwa lata projekt „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice”. Samorząd ze swej strony dorzuci tylko 39 tys. zł, które w większości przeznaczone zostaną na koszty mediów, opału czy energii elektrycznej.

Środki zewnętrzne pokryją nie tylko koszty remontu i zakupu niezbędnego sprzętu. W ramach projektu przewidziano szereg działań mających tchnąć w placówkę życie. Zachętą dla seniorów mają być spotkania z ciekawymi ludźmi czy bogata gama zajęć animacyjnych i warsztatów. Przewidziano ponadto organizację wycieczek kulturalnych i rekreacyjnych jak na przykład do kina, teatru oraz na basen. Natomiast z myślą o młodszych powstanie koło naukowo-techniczne czy szereg innych zajęć edukacyjnych, mających rozwijać pasje i zainteresowania. Przede wszystkim cyfrowa pracownia językowa, gdzie będą mogli podnosić swoje kwalifikacje i znajomość języka angielskiego.

Newsletter

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Delegacja z KRUS-u przyjechała do Kosek, by jednej z mieszkanek zaśpiewać z okazji setnych urodzin

Panki

Firefighters Run Poland 2019. Ekstremalne wyzwanie dla strażaków odbędzie się w Częstochowie

Powiat częstochowski

Przez dwa pierwsze dni czerwca gmina zamierza hucznie świętować

Konopiska

Newsletter