Ile będzie zarabiał wójt?

Przyrów

Podczas pierwszej w tej kadencji sesji rady gminy radni ustalili wysokość wynagrodzenia wójta. Robert Nowak będzie co miesiąc otrzymywał na konto niecałe 7,2 tys. zł.

Na wynagrodzenie włodarza Przyrowa składa się miesięczna płaca zasadnicza w wysokości 4,7 tys. zł, dodatek funkcyjny sięgający 1,9 tys. zł oraz dwa dodatki.

Pierwszy to stażowy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Z tego tytułu wójt otrzymywał będzie 940 zł. Drugi z kolei to dodatek specjalny w wysokości 40 proc. Wypłacany jest łącznie od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i w przypadku Nowaka sięgać będzie kwoty 2,6 tys. zł.

Po zsumowaniu wymienionych kwot wynika, że łączne wynagrodzenie wójta w tej kadencji będzie kształtować się na poziomie niecałych 10,2 tys. zł brutto. Po potrąceniu podatku i składki na ubezpiecznie społeczne, bezpośrednio na rękę wypłacona mu będzie kwota o 3 tys. zł mniejsza.

Adrian Biel, fot. Pixabay