fbpx

Koniecpol

Ile zainwestowano w gminę? Sporo, ale bieda nadal tam piszczy

fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Wielokilometrowe odcinki sieci wodociągowej, kanalizacja, modernizacja dróg i chodników, rewitalizacja należących do gminy budynków, a także termomodernizacja szkół i budowa stref rekreacji. Zagospodarowano też zalew, utworzono nową świetlicę środowiskową, powstało pierwsze Centrum Społeczno-Kulturalne.

Takie właśnie zadania inwestycyjne zdominowały cztery lata mijającej kadencji samorządu w Koniecpolu. Lokalne władze wydały na nie 27 mln zł, z czego lwią część stanowiły dofinansowania zewnętrzne. Ich wysokość sięgnęła 21 mln zł. Niemały wkład w poprawę infrastruktury na terenie gminy, wniosło również starostwo. To łącznie ponad 15 mln zł, co ewidentnie świadczy o dobrej współpracy z powiatem.

Mijająca kadencja dla Koniecpola jest symbolem tego, jak w bardzo krótkim czasie można wyprowadzić gminę z nie lada tarapatów. Co więcej, tak ukształtować politykę inwestycyjną i promocyjną gminy, by dziś mogła być zaliczana do grona tych z powiatu, które pretendują do miana liderów. Nie było to łatwe zadanie, ale miejscowemu burmistrzowi udało się niemal wszystko to, co wyznaczył sobie w chwili przejmowania sterów po poprzedniku.

Ryszard Suliga zaczynał z 16 mln zł długu na koncie urzędu i wdrożonym planem naprawczym, który musiał restrykcyjnie realizować. Nie było mowy o podejmowaniu jakichkolwiek przedsięwzięć modernizacyjnych, bo i gmina nie mogła się wspierać żadnymi kredytami czy pożyczkami, które wspomogłyby ten proces. A wygospodarowanie oszczędności w budżecie, które posłużyłyby jako wkład własny do chociażby projektów unijnych, przy rozchwianych finansach i ogromnych wydatkach bieżących było mało realne. Dziś włodarz nie chce już wspominać tych nerwowych czasów. W połowie tego roku dług Koniecpola wynosił jedyne 6,1 mln zł.

– Nie ma się co oglądać za siebie. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Budżet jest stabilny, pozyskujemy kolejne środki unijne, kończymy rozpoczęte zadania i opracowujemy plany następnych. Do zrobienia jest jeszcze naprawdę wiele. I to zarówno w sferze majątku gminy jak i społecznej. Poprawę widać na każdym kroku. Myślę, że mieszkańcy też ją wydatnie odczuwają – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

W okresie mijającej kadencji, kierowany przez niego urząd zrealizował kilkadziesiąt przedsięwzięć inwestycyjnych. Zarówno tych na terenach miejskich, jak i wiejskich.

W 2015 roku udało się dokończyć tylko jedno zadanie. Za 420 tys. zł wyremontowano ponad kilometrowy odcinek drogi w relacji Stanisławice-Okołowice. 333 tys. zł na ten cel pochodziło ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z programu tzw. powodziówek.

Kolejny rok to skuteczna walka o pozyskanie pieniędzy na budowę wodociągów i rozpoczęcie pierwszych robót z tym związanych. Za wygospodarowane 430 tys. zł gmina zrobiła kompleksowy projekt budowlany dla trzech zadań. Przy wsparciu 1,9 mln zł z budżetu państwa i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odcinki zyskała Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy. Pociągnięto również nitkę od Teresowa do Załęża. Łącznie przeznaczono na te zadania 2,3 mln zł.

Prace wodociągowe kontynuowano i w kolejnym roku, ale już na dużo większa skalę. Za 5,4 mln zł zlecono zaprojektowanie i ich wybudowanie w miejscowościach Rudniki, Zaróg, Rudniki Kolonia, Dąbrowa, Piaski-Pękowiec i Teodorów. Dotacja z WFOŚiGW oraz budżetu centralnego wyniosła w tym przypadku 5,1 mln zł.

Zaczęto pozyskiwać pieniądze z funduszy unijnych i realizować budowę sieci kanalizacyjnej. Tak było w przypadku ulic Słowackiego, a także Żeromskiego-Chrząstowska w Koniecpolu czy też pierwszego etapu kompleksowej budowy infrastruktury podziemnej w dzielnicy Słowik. Tylko na te trzy wieloletnie działania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zdobyto 5,5 mln zł. Kolejne 1,4 mln pozyskano z WFOŚiGW. Gmina ze swej strony wydatkowała więc 3,8 mln zł.

W 2017 przebudowano także kilka szlaków. Za środki własne zrobiono ulicą Stanisławską w Okołowicach, a także Działkową i Ogrodową w Koniecpolu. Z kolei przy udziale 223 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, za 450 tys. zł wybudowano drogę dojazdową do pól w Luborczy. Kolejne 480 tys. zł przeznaczono na remont półtorakilometrowego odcinka drogi w relacji Kolonia i Rudniki-Piaski. Gmina ze swej strony dorzuciła tutaj jednak tylko 100 tys. zł. 380 tys. zł stanowiły pieniądze przekazane od wojewody.

W ubiegłym roku oddano do użytku pierwszy ze zmodernizowanych gminnych budynków. Dzięki 460 tys. zł dotacji z funduszy unijnych, wyremontowano i dostosowano pod potrzeby mieszkań socjalnych hotel przy ulicy Tarchalskiego. Zadanie kosztowało 540 tys. zł.

Istny wysyp inwestycji przypadł jednak na rok bieżący. Nie tylko kontynuowano wspomniane wcześniej zadania kanalizacyjne, ale rozpoczęto realizację kolejnych kilkunastu projektów. Przede wszystkim rewitalizacyjnych. Takie inicjatywy objęły zdegradowane budynek przy ulicy Szkolnej, który będzie służył potrzebom świetlicy środowiskowej. Na remont pozyskano 236 tys. zł unijnego wsparcia oraz 86 tys. zł z programu Senior+. Obok dzieci i młodzieży swoją przestrzeń znajdą tam bowiem i starsi mieszkańcy.

Dziesięć razy tyle, czyli 2,6 mln zł, zdobyto na przebudowę budynku jednostki OSP w Koniecpolu, która także mieści się przy wspomnianej już ulicy Szkolnej. Po zakończonej renowacji będzie się tam mieściło również Centrum Społeczno-Kulturalne. Kolejne 1,8 mln zł z Unii przysłużyło się trwającej obecnie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu.

Prace upiększające objęły także tereny miejscowego zbiornika wodnego. Na zagospodarowanie terenu pozyskano 196 tys. zł, a kolejne 70 tys. zł środków zewnętrznych pozwoliło zbudować infrastrukturę turystyczną.

Z pieniędzy budżetowych wybudowano ponadto łącznik od szkoły do hali sportowej w Koniecpolu oraz przeznaczono ponad 1 mln zł na przebudowę kilku dróg. Powstały Tartaczna, Piaskowa, Chrząstowska i Zamkowa w Koniecpolu, a w Okołowicach – ulica Niwa. Ze wsparciem 215 tys. zł z FOGR-u zrobiono ulicę Spółdzielczą w Łysinach, a pół miliona z MSWiA pozwoliło zrealizować pierwszy etap budowy drogi na odcinku Zagacie-Stefanów-Luborcza.

Zainwestowano też w oświetlenie uliczne. Nowe lampy stanęły w Koniecpolu na ulicy Fredry, Norwida, Żeleńskiego, Gruszeckich i Krasińskiego. Z kolei na projekt rozwoju e-usług wystarano się o 518 tys. unijnego wsparcia.

– Nie ulega wątpliwości, że tych zadań i środków zewnętrznych pozyskaliśmy w czasie tych czterech lat bezprecedensową ilość. To nawet więcej niż zakładałem na początku kadencji. W kolejce stoją następne projekty do realizacji. Mamy jeszcze jeden projekt kanalizacyjny, na który podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Sięgnie ono kwoty 1,9 mln zł. Jest to kolejny etap budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik. Ponadto chcemy wybudować żłobek i nowe przedszkole. Szykujemy już plany modernizacji kolejnych placówek oświatowych. Przed nami jeszcze wiele modernizacji dróg. Liczę, że ten znakomity trend uda nam się utrzymać i kolejnych latach, by mieszkańcy mieli piękne otoczenie do życia, a firmy chętnie inwestowały u nas duże pieniądze – komentuje burmistrz Suliga.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter