fbpx

Ekologia w powiecie

Instytucje mogą się starać o dotacje na nowoczesne źródła ogrzewania

foto. WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwił szeregu instytucjom świadczącym usługi publiczne pozyskanie dofinansowania likwidacji źródła ciepła opalanego węglem i zastąpienie ich nowoczesnymi instalacjami wykorzystującymi technologię odnawialnych źródeł energii. Do dyspozycji jest 5 mln zł, choć może być więcej.

Ogłoszony nabór wniosków to efekt realizacji programu „Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”. Potrwa on od 29 stycznia do 29 marca. Jakiego rodzaju przedsięwzięcia będą premiowane?

Przede wszystkim te polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także termoizolacji budynku. Spektrum jest więc bardzo szerokie.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej, noclegowni albo ogrzewalni, działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, prowadzeniu działalności systemu oświaty, jak i tej z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

O wsparcie ubiegać się także mogą podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, działalność kulturalną, archiwizacyjną, ochotnicze straże pożarne, zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, jak również także jednostki administracji publicznej.

Wsparcie przedsięwzięć przewidziano w formie dotacji, która pokryje do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Z zastrzeżeniem jednak, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednej lokalizacji nie może przekroczyć 250 tys. zł.

– Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z innymi środkami finansowymi lub z dofinansowaniem ze środków Funduszu wyłącznie w formie pożyczki. W tym drugim przypadku należy złożyć wniosek o pożyczkę na wzorze znajdującym się na naszej stronie internetowej. Uzależniamy udzielenie jej i jej wysokość od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki – zaznaczają przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Celem realizowanego już kolejny rok programu jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie narażenia ludności na ich oddziaływanie zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Inicjatorzy chcą ponadto zwiększyć wykorzystywanie instalacji odnawialnych źródeł energii i upowszechniać nowoczesne technologie służące zmniejszeniu niskiej emisji.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

– Na zadania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej o wyższej wartości niż dopuszczona w niniejszym konkursie, istnieje także możliwość aplikowania o środki w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza – zaznaczają pracownicy instytucji.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter