fbpx

Ekologia w powiecie

Jubileusz 30-lecia Funduszu. Od małej instytucji do miliarda złotych udzielanych dotacji rocznie

fot. WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świętował w połowie marca jubileusz 30-lecia. Podczas uroczystej gali w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, na którą przybyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb i władz centralnych, uhonorowano osoby i instytucje zasłużone dla ochrony środowiska i promowania ekologii w regionie. Odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP oraz odznaki honorowe, przyznane przez ministra klimatu i środowiska, otrzymali także zasłużeni pracownicy instytucji.

WFOŚiGW w Katowicach powstał w 1993 roku. Od tamtego czasu, przez te trzy dekady, realizuje i wpiera politykę ekologiczną, ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz transformację energetyczną w województwie śląskim. Na ten cel przez ten czas przeznaczonych zostało kilkanaście miliardów złotych z pieniędzy unijnych i krajowych zasobów.

Katowicki Fundusz to dzisiaj instytucja zatrudniająca ćwierć tysiąca osób i realizująca dziesiątki zadań i programów. Efektem dobrego zarządzania jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu poprawy jakości powietrza, ochrony wód, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, które sięgają już niemal 1 mld zł rocznie. Z oferowanej pomocy korzysta rzesza instytucji publicznych, przedsiębiorstw, gmin czy organizacji pozarządowych.

– Zaczęło się od niewielkiej instytucji w pierwszych latach funkcjonowania, która różnymi projektami wspierała wielkich trucicieli w dochodzeniu i osiąganiu efektów ekologicznych. Część z nich nie wytrzymywała realiów ekonomicznych i musiała zostać zamknięta, co dla środowiska naturalnego było zbawienne, ale za to pozostawał problem. Fundusz robił wszystko, żeby ten problem rozwiązać. Przeznaczał środki między innymi na modernizacje nieekologicznych zakładów i rekultywację pozostawionych terenów. O ile przez lata głównym beneficjentem Funduszu był właśnie wielki przemysł, samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe, o tyle dziś są nimi zarówno te podmioty, jak i prywatni właściciele domów i mieszkań – zaznaczają pracownicy WFOŚiGW.

Najważniejszymi aspektami pracy są bowiem obecnie programy wspierające transformację energetyczną i te mające istotnie wpłynąć na podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu. Dofinansowane są zadania wymiany nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki, jak również przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Oprócz inicjatyw Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które realizuje katowicki Fundusz, jak „Czyste Powietrze”, „Ciepłe Mieszkanie” czy „Moja woda”, instytucja ma w swojej ofercie paletę autorskich działań. To takie znane programy jak „Zielona Pracownia”, „50 kW na start”, „Przydomowa oczyszczalnia” czy zupełnie nowości, uruchomione w tym roku „Ekopracownia pod chmurką”, „Zielono-niebieska infrastruktura”, program „Poprawy Jakości Powietrza” w obiektach użyteczności publicznej oraz adresowany do gmin „Zielona Przestrzeń”.

– Szkoły województwa śląskiego wspieramy już od ośmiu lat, finansując tworzenie nowoczesnych pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych, w ramach niezwykle popularnego Programu „Zielona Pracownia”. Współpracujemy także z uczelniami, dzięki czemu od siedmiu lat nad naszymi głowami lata balon mobilnego laboratorium ULKA (Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery), które bada stan jakości powietrza. Ale to również strażacy z państwowej i ochotniczej straży pożarnej, do których kierujemy szereg programów na modernizację wyposażenia oraz termomodernizację ich obiektów – dodają przedstawiciele Funduszu.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter