fbpx

W POWIATACH

Klaudia Majer: Nieprecyzyjne zapisy w umowie z bankiem sprawiają, że klient może skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego

fot. Archiwum Klaudii Majer

Kontynuujemy cykl wywiadów z radcą prawnym Klaudią Majer zawierających informacje dla kredytobiorców i pożyczkobiorców.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego pozwala na rozliczenie się z bankiem lub firmą pożyczkową jedynie kwotą, którą faktycznie się otrzymało – samym kapitałem. Jest to kwota bez odsetek, bez prowizji, bez dodatkowych ubezpieczeń.

Kto i kiedy możne skorzystać z tej sankcji?

Jest to narzędzie pomyślne z myślą o konsumentach, którzy, z założenia, są słabszą stroną umowy z firmami pożyczkowymi i należy ich chronić. Z kolei profesjonalny podmiot musi ponosić odpowiedzialność za swoje nieuczciwe działania. Co do zasady sankcją kredytu darmowego objęte są umowy do 255 tys. zł oraz bez względu na kwotę kredytu umowy przeznaczone na remont domu lub lokalu, które nie zostały zabezpieczone hipoteką. Ustawa o kredycie konsumenckim, która będzie miała zastosowanie, wprowadza dodatkowe wymogi, których spełnienie może być analizowane tylko w odniesieniu do konkretnej umowy.

Kiedy konsument może powołać się na sankcję kredytu darmowego?

Ustawa wymienia szereg informacji, które kredytodawca czy pożyczkodawca powinien zawrzeć w umowie z konsumentem. Niezamieszczenie tych informacji lub podanie ich w sposób niepełny powoduje, że można powołać się na sankcję kredytu darmowego, składając stosowne oświadczenie. Zazwyczaj umowy nie spełniają warunku polegającego na prawidłowym wskazaniu rocznej stopy oprocentowania z precyzyjnym wyliczeniem założeń przyjętych do wyliczeń. Naliczanie odsetek od kredytowanej prowizji i składki ubezpieczeniowej jest zachowaniem nieuczciwym i niezgodnym z prawem. Jednocześnie powoduje, że konsument nie jest prawidłowo poinformowany o tzw. rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Nie wszystkie umowy regulują termin i sposób wypłaty kredytu, źle podają całkowitą kwotę kredytu, wprowadzają w błąd co do sposobu odstąpienia od umowy czy też nie zawierają postanowień odnoszących się do procedury wcześniejszej spłaty kredytu.

Czy powołanie się na sankcję kredytu darmowego jest ograniczone w czasie?

Oświadczenie można złożyć w trakcie trwania umowy oraz w ciągu roku od jej wykonania – czyli od spłaty ostatniej raty. Jeżeli konsument został pozwany w związku z zaległością w spłacie rat, oświadczenie takie może złożyć również w trakcie procesu sądowego. Może się wówczas okazać, że ma nadpłatę.

Jakie skutki powoduje złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego?

Umowa w dalszym ciągu trwa przez okres, na jaki została zawarta, ale staje się umową darmową. Nie ma obowiązku płacenia prowizji, marży, ubezpieczeń i odsetek kapitałowych.

Jakie dalsze kroki musi podjąć konsument, jeśli kredyt został spłacony w całości?

Oświadczenie spowoduje wsteczną nieodpłatność. Kredytodawca powinien zwrócić konsumentowi wszystko ponad udostępniony kapitał.

A co z kredytami w trakcie spłacania?

Można dokonać rozliczenia kredytu, w ten sposób, że kwotę, którą konsument faktycznie otrzymał, podzielić przez ilość rat i porównać jaką kwotę kredytodawca pobrał a jaką powinien pobrać. Różnica stanowi nadpłatę, której zwrotu można żądać od instytucji kredytowej lub pożyczkowej.

Pozostają jeszcze kredyty niespłacone, przeterminowane jako całość.

Oświadczenie można złożyć zarówno przed, jak i po wypowiedzeniu umowy. Wierzyciel powinien wówczas ograniczyć roszczenie do kwoty udzielonego kredytu. W takim wypadku jednak będzie mógł dochodzić kosztów związanych z windykacją. Należy uświadamiać kredytobiorców, jakie mają prawa i możliwości. Sankcja kredytu darmowego to jedno z narzędzi, którego można użyć do dochodzenia swoich praw. Jeżeli braki w umowie wydają się oczywiste, to warto z niej skorzystać. Umowy są pełne informacji, które są ważne, jednak ich natłok powoduje, że czytanie i rozumienie ich staje się fikcją. Wiemy jedno, że z instytucjami kredytowymi da się wygrać.

Pani kancelaria prowadzi bezpłatne spotkania dla kredytobiorców. Pierwsze już takie spotkanie się odbyło.

Tak i zapraszam na kolejne, które będzie miało miejsce 16 listopada o godzinie 17 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Tym razem spotkanie będzie dla frankowiczów. O tematach i terminach następnych będę informowała poprzez media społecznościowe oraz lokalne rozgłośnie radiowe. Po więcej szczegółów dotyczących tematyki kredytów zapraszam na stronę www.kancelaria-mk.pl oraz na mój facebook’owy profil, gdzie systematycznie publikuję informacje na ten temat. Wystarczy po zalogowaniu skorzystać z opcji „szukaj” i wpisać frazę: Kancelaria Radcy Prawnego – Klaudia Majer.

Jak mogą się z Panią skontaktować osoby, które nie używają facebook’a?

Można wysłać wiadomość na adres e-mail: kmajer@kancelaria-mk.pl z dopiskiem w tytule: „wPowiecie” lub zadzwonić pod numer 607 289 929.

Dziękuję za rozmowę.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter