fbpx

Powiat częstochowski

Koła gospodyń wiejskich z szansą na dotacje jeszcze w tym roku

fot. Piotr Biernacki

Z końcem listopada zaczęła obowiązywać nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Panie, które odpowiednio szybko się zorganizują, mają szansę pozyskać jeszcze w tym roku nawet 5 tys. zł pomocy finansowej. Na dopełnienie formalności jest czas tylko do 27 grudnia.

Uchwalone 4 października przez Sejm prawo weszło w życie 29 listopada. Ustawodawca określił, że nowo powstała organizacja powinna działać na rzecz poprawy sytuacji społecznej czy też zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. W szczególności chodzi o działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, jak również na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet. KGW powinny ponadto inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej, rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności tę lokalną i regionalną.

Zapisy ustawy stanowią, że w każdej miejscowości będzie mogło istnieć tylko jedno koło. Aby powstało musi je założyć minimum dziesięć pełnoletnich osób, które na stałe zamieszkują na obszarze wsi obejmującej działalność organizacji. Niezbędne będzie przyjęcie statutu oraz powołanie komitetu założycielskiego, do którego zadań będzie należała przede wszystkim rejestracja w powiatowym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powołanego w tym celu pełnomocnika.

Podkreślić należy, że istniejące obecnie KGW, których misja opierała się na przepisach o kółkach rolniczych lub prawa o stowarzyszeniach, zachowają prawo pierwszeństwa do uzyskania wpisu przez sześć miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy. Jeżeli tego nie uczynią, ich działalność będzie podlegać dotychczasowym rygorom.

Uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich spowoduje jednakże, że ciało otrzyma osobowość prawną. A to otworzy społecznym aktywistkom możliwość tworzenia majątku, który będzie mógł być przeznaczany na realizację celów statutowych. Zyskają nie tylko sposobność pozyskiwania szeregu dotacji, przyjmowania darowizn, zapisów i spadków, ale również zarabiania, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W naturalny sposób będzie się to wiązać z potrzebą prowadzenia rachunkowości koła. W nowym prawie przewidziano możliwość ewidencjonowania przychodów i kosztów w sposób uproszczony. Obwarowane jest to jednak pewnymi obostrzeniami.  Po pierwsze przychody KGW będą mogły pochodzić tylko ze wskazanych w ustawie źródeł, a ich wysokość w roku poprzedzającym rok podatkowy nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. Ponadto koło nie może posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
Te z organizacji, które zdążą szybko dopełnić formalności rejestracyjnych i założą konto bankowe, mogą jeszcze w tym roku uzyskać pomoc finansową. Wniosek o dotacje należy złożyć w ARiMR do 27 grudnia. Ich wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od liczebności koła. Liczące do trzydziestu członkiń uzyskają wsparcie do 3 tys. zł. Do 4 tys. zł mają szansę pozyskać te, w których działa do siedemdziesięciu pięciu kobiet. Powyżej tego progu, KGW mogą się starać o 5 tys. zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter