fbpx

Koniecpol

Koniecpol wysoko w rankingu inwestycji prestiżowego pisma

fot. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało 8 października najnowszy ranking „Samorządowi liderzy inwestycji 2017-2019”. Gmina Koniecpol utrzymała w nim mocną pozycję sprzed roku.

„Wspólnota” to ukazujący się od 1990 roku periodyk. Jest jednym z najbardziej opiniotwórczych wydawnictw poświęconych problematyce samorządowej. Dostarcza aktualnej i specjalistycznej wiedzy o specyfice funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Raporty przygotowywane przez ten dwutygodnik sporządzane są przez grono ekspertów, w oparciu o szczegółową analizę obiektywnych danych źródłowych.

Ranking „Samorządowi liderzy inwestycji 2017-2019” opracowany został pod naukowym nadzorem profesora nauk ekonomicznych Pawła Swianiewicza, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Obejmował swym zakresem ostatnie trzy budżetowe lata. Pod uwagę brano wszystkie wydatki inwestycyjne samorządów, przeliczając ich wysokość na głowę każdego mieszkańca danej jednostki.

– Ranking inwestycyjny drukujemy w piśmie „Wspólnota” od prawie dwudziestu lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, w tym przypadku 2017-2019. W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu – wyjaśniają metodologię autorzy zestawienia.

A w tegorocznym gmina Koniecpol utrzymała swoją wysoką pozycję. Sklasyfikowana została w kategorii „miasta inne”, gdzie pośród 606 jednostek w kraju uplasowała się na bardzo wysokim 145 miejscu. Średnie wydatki inwestycyjne samorządu, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, wyniosły w badanym okresie 1116,35 zł. To znaczący wzrost biorąc pod uwagę ubiegłoroczne zestawienie, kiedy wartość ta wynosiła 919,76 zł, i zarazem jedna z najwyższych kwot przeznaczanych na wydatki majątkowe pośród wszystkich gmin z terenu powiatu częstochowskiego.

W 2018 roku władze Koniecpola tylko przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowały zadania za ponad 14 mln zł. Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy. Przedsięwzięto kilkadziesiąt projektów, zarówno drobniejszych w ramach funduszu sołeckiego, jak i tych kluczowych, współfinansowanych z programów unijnych oraz krajowych. Dochody samorządu przekroczyły w ubiegłym roku 46 mln zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter