fbpx

Powiat częstochowski

Ktoś pomaga przy zbiorach? Można już go zgłaszać do ubezpieczenia rolniczego

fot. Pixabay

W życie weszło prawo, które nakłada na rolników obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS-ie pomocnika zaangażowanego w pracę w gospodarstwie.

Zaktualizowane przepisy wprowadzają nowy status w ubezpieczeniu społecznym farmerów, tj. pomocnika rolnika. Pojawia się tym samym nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, określającej szczegóły pomocy przy zbiorach. To na jej podstawie pomocnik będzie świadczył swą pracę w gospodarstwie.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni mu
prawo do jednorazowego odszkodowania. Oczywiście tylko w momencie gdyby w związku z wykonywaną pracą, doszło do jakiegokolwiek wypadku. Zgłoszenie otwiera też pracownikowi dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika? Każda pełnoletnia osoba świadcząca na jego rzecz odpłatną pomoc przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół czy roślin zielarskich. Pomocnikiem może być zarówno obywatel Polski jak i cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie kraju czy też zwolniony na podstawie przepisów z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Sama umowa powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia. Musi określać miejsce prowadzonej aktywności, czas wykonywania oraz jej zakres. Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów, nie może przekroczyć stu osiemdziesięciu dni w danym roku kalendarzowym.

Rolnik zobowiązany jest zgłosić pomocnika do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni od momentu zawarcia umowy, lecz nie później niż przed upływem okresu, na który została ta umowa zawarta. Natomiast składki będzie musiał opłacić w terminie do piętnastego dnia kolejnego miesiąca. Sam też zobowiązany będzie do ich wyliczenia i terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenia dokonuje się na opracowanych przez Kasę formularzach dostępnych na jej stronie internetowej oraz w oddziale regionalnym tej instytucji w Częstochowie. Formularz można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub skrzynki podawczej ePUAP. Należy pamiętać, iż znowelizowane przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter