fbpx

Miedźno

Mieszkańcy chcą uporządkowania chaosu adresowego. Wójt zapowiada działania w tej sprawie

fot. Pixabay

Jedna z radnych domaga się od lokalnych władz podjęcia działań mających na celu uporządkowanie nazewnictwa i numeracji adresów w dwóch miejscowościach na terenie gminy. Powołując się na sygnały płynące od mieszkańców twierdzi, iż niespójność w tym zakresie niesie za sobą szereg niepotrzebnych komplikacji.

Radna Małgorzata Grzyb zwróciła się do wójta Piotra Derejczyka z interpelacją dotyczącą kwestii ujednolicenia nazewnictwa i numeracji adresów w Izbiskach i Miedźnie. Jak przekonuje, sołectwo Izbiska nie obejmuje swoim zasięgiem wszystkich domów wzdłuż drogi biegnącej przez tą miejscowość.

– Część z nich posiada adres przy ulicy Częstochowskiej w Miedźnie. Mieszkańcy pomimo tego, że należą oficjalnie do sołectwa Miedźno utożsamiają się z mieszkańcami Izbisk. Biorą udział w zebraniach wiejskich tego sołectwa i interesują się jego sprawami, nie mogą jednak w pełni uczestniczyć w życiu tej społeczności. Przykładem tego jest brak możliwości głosowania podczas zebrań wiejskich – wyjaśnia.

Obok problemów z dostarczeniem przesyłek kurierskich, radna zwraca także uwagę na jeszcze inny, ważniejszy aspekt. Istniejący stan rzeczy rodzi problemy podczas zdarzeń wymuszających konieczność wezwania służb ratunkowych. Dochodzi wówczas do utrudnień w dokładnym zlokalizowaniu posesji. W stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia, jak najkrótszy czas dotarcia karetki odgrywa w końcu kluczową rolę.

Utrudnienia, które nakreśliła radna Grzyb zdaje się dostrzegać również miejscowy włodarz. Jak zauważa wójt Piotr Derejczyk, sołectwo Izbiska to nie jedyna jednostka pomocnicza na terenie gminy, której dotyczy ta problematyczna sytuacja.

– Przykładem tego może być także miejscowość Kołaczkowice. Swoim zasięgiem obejmuje ona trzy główne ulice oraz część domów zlokalizowanych przy drodze z Wapiennika w kierunku Mokrej. Dzielą one miejscowość na dwa sołectwa. Mam tu na myśli Kołaczkowice Duże i Małe. W ich przypadku nie zastosowano nazewnictwa ulic. Dodatkowo część kolejno biegnących numerów w tej miejscowości należy do dwóch odrębnych sołectw – mówi samorządowiec.

Kłopotów z niespójnością adresów jest więcej, choćby granica Miedźna z Wapiennikiem. Z czego to wynika? Naniesione granice miejscowości zgodne są z obrębami istniejącymi w ewidencji gruntów i budynków, która powstała w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Postępujący rozwój zabudowy doprowadził do tego, iż dochodzi do sytuacji, gdzie dwa sąsiadujące bezpośrednio ze sobą domy należą do zupełnie innych miejscowości.

Zupełnie logiczne wydaje się tym samym, by uporządkować i ujednolicić zarówno nazewnictwo ulic, jak i numeracje domostw. Najprościej byłoby ze wspomnianych miejscowości utworzyć jedną. Jak tłumaczy włodarz, byłoby to prawne usankcjonowanie istniejącego stanu rzeczy, w którym Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik stanowią jeden spójny obszar funkcjonalny.

– Pokrywałby się on znacząco z istniejącym obwodem szkolnym, a także obszarem parafii. Działanie takie umożliwiłoby ujednolicenie nazewnictwa ulic i adresów. Nie miałoby bezpośredniego wpływu na dotychczasowe granice sołectw, chociaż stwarzałoby możliwość ich dostosowania do sygnalizowanych przez radną potrzeb. Obręby geodezyjne pozostałyby niezmienione – dodaje.

Dokonanie wspomnianej zmiany odbywa się wówczas na wniosek rady gminy, która za pośrednictwem wojewody przedstawia go właściwemu ministrowi. Wcześniej trzeba jeszcze przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.

– Rozumiejąc powagę sytuacji i prośby przekazywane przez mieszkańców podejmę w najbliższym czasie działania mające na celu wyeliminowanie wspomnianych przez panią radną utrudnień. Biorąc pod uwagę występowanie tego problemu nie tylko na terenie sołectwa Izbiska, ale także w przypadku Kołaczkowic i Wapiennika moje działanie będzie miało kompleksowy charakter – obiecuje Piotr Derejczyk.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter