fbpx

Mstów

Modrzewiowa, Sosnowa i Klonowa. Trwa przebudowa gminnych dróg w Wancerzowie

fot. Urząd Gminy Mstów

Znajdujące się w obrębie drogi powiatowej relacji Mstów-Skrzydlów-Karczewice arterie, mają charakter typowo osiedlowy i obsługują lokalny ruch. Na realizację tego zadania mstowski samorząd pozyskał ponad 3 mln zł dofinansowania. Całość prac ma się zakończyć za pół roku.

Nim ciężki sprzęt pojawił się Wancerzowie, omawiany przedmiot inwestycji charakteryzował się nierówną nawierzchnią o zmiennej szerokości, wykonaną z kruszywa kamiennego i bez odwodnienia. Rozpoczęta modernizacja ma to gruntownie zmienić. Co obejmuje przewidziany kontraktem zakres robót?

– Między innymi rozbudujemy te drogi o nawierzchnię z kostki brukowej o blisko tysiąc dwieście metrów wraz z budową chodnika liczącego niemalże sześćset sześćdziesiąt metrów i zjazdów na posesje – wymieniają pracownicy urzędu gminy.

W planie jest także wykonanie odwodnienia z wykorzystaniem montażu wpustów ulicznych, przykanalików i studni chłonnych, jak i również wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z szerokimi obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego.

W toku tej realizacji drogowcy zabezpieczą i zapewnią odpowiednią regulację istniejącego uzbrojenia podziemnego w postaci zasuw, hydrantów oraz włazów, a także zagospodarują przyległy teren poprzez plantowanie, humusowanie i obsianie trawą.

– Na ulicy Modrzewiowej zostanie również wykonane przełożenie siedmiu stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego z przewodami i osprzętem na odcinku czterystu trzech metrów, wraz z zabudową ośmiu studni kablowych i ułożeniem rur pomiędzy studniami – dodają urzędnicy.

Koszt realizacji tej inwestycji sięgnie prawie 3,4 mln zł. Ponad 3 mln zł na ten cel lokalne władze pozyskały w ramach pierwszej edycji finansowanego przez podatników tzw. „Polskiego Ładu”. Finał prac przewidziany jest na październik.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter