fbpx

Konopiska

Można się starać o dodatek osłonowy. To antyinflacyjna propozycja rządu na wywołaną przez niego inflację

fot. Pixabay

Z początkiem stycznia wystartowało nowe świadczenie socjalne, które ma ponoć zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje tym mieszkańcom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1,5 tys. zł na głowę w wieloosobowym.

Dodatek osłonowy to element tzw. rządowej tarczy antyinflacyjnej. Jej wdrożenie to odpowiedź ekipy premiera Mateusza Morawickiego na konsekwencje innej tarczy – tzw. antykryzysowej, która miała stanowić remedium partii rządzącej na skutki polityki lockdown’ów wywołanej pandemią koronawirusa.

W dużym skrócie – władza najpierw zamknęła gospodarkę, następnie wydrukowała ponad 312 mld zł pustego pieniądza, który rozdała w formie różnych dotacji jako rekompensatę za uniemożliwienie ludziom prowadzenia normalnej działalności, a teraz kryzys wywołany galopującą inflacją próbuje przygaszać kolejnymi transferami socjalnymi.

W skali roku jednoosobowe gospodarstwo domowe ma możliwość otrzymać 400 lub 500 zł zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2,1 tys. zł. To złożone z dwóch do trzech osób może liczyć na kwotę sięgającą 600 lub 750 zł. Oczywiście jeśli dochód nie przekroczy 1,5 tys. zł miesięcznie na każdą z osób. Podobne kryterium dochodowe przyjęto dla rodzin liczących od czterech do pięciu osób. Takowa ma szansę zasilić się kwotą 850 zł lub 1060, a w przypadku gospodarstwa powyżej sześciu i więcej osób pod jednym dachem – delikatnie ponad 1,1 tys. zł lub trochę powyżej 1,4 tys. zł. Skąd to „lub”?

– Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyjaśnia Magdalena Batora, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. – Wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków – dodaje.

Jak podkreślają pracownicy socjalni, podczas ustalania prawa do dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

– W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Ponadto jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego – precyzuje kierownik Badora.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie papierowego dokumentu wrzucając go do skrzynki zawieszonej przed wejściem do miejscowego GOPS-u lub bezpośrednio u pracowników tej instytucji po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty. Zainteresowani mają na to czas najpóźniej do końca października.

– Świadczenia, pod warunkiem kompletnego wypełnienia wniosków, będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do końca marca oraz do końca grudnia. W przypadku wniosku o wypłatę dodatku osłonowego złożonego później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku – dodają urzędnicy.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter