fbpx

Kłomnice

Na DK91 w Kłomnicach i Witkowicach jest już bezpieczniej. Władze gminy mają kolejny pomysł 

fot. twitter.com/GDDKiA_Katowice

Sfinalizowano projekt budowy sygnalizacji świetlnych w Witkowicach przy skrzyżowaniu z ulicą Główną oraz w Kłomnicach na skrzyżowaniu krajówki z ulicami Sądową i Zdrowską. Wójt Piotr Juszczyk chce iść za ciosem i zapowiada podjęcie starań o budowę ciągów pieszo-rowerowych w tym rejonie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła długo wyczekiwaną inwestycję, która niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie. Za ponad 1,2 mln zł środków pochodzących z ogólnej rezerwy budżetowej państwa w dwóch newralgicznych punktach powstała sygnalizacja wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. 

W Witkowicach dobudowano ponadto dojście do miejsca, gdzie drogę krajową przekraczają piesi. Wcześniej w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch skrzyżowań w Kłomnicach, tj. ulicy Księżą i Bartkowicką w rejonie szkoły oraz na skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową przy kościele, zamontowane na wysięgniku znaki z żółtym światłem pulsacyjnym zastąpiono takimi, które wzbudzają sygnalizacje świetlne.

Temat poprawy bezpieczeństwa na lokalnym odcinku DK91 podnoszony był przez władze Kłomnic od wielu lat. Wspólnie podejmowane przez wójta Piotra Juszczyka i mieszkańców starania ziściły się w tym roku. Apele, pisma czy też wnioski z dołączanymi setkami podpisów, zarówno przesyłane do GDDKiA oraz innych urzędów centralnych i te podnoszone na forum parlamentarnym w końcu przyniosły sukces.

– Ziścił się on w wyniku wspólnego wysiłku, jaki podjęło wielu osób. Zarówno sołtysów, radnych, jak i zwykłych mieszkańców. Te starania zapoczątkował jeszcze mój poprzednik, tym bardziej cieszy mnie, że nareszcie są namacalne efekty tych starań. Jestem wdzięczny także parlamentarzystom ziemi częstochowskiej, gdyż wszyscy w tej kwestii mówili jednym głosem – mówi wójt Piotr Juszczyk. – O ile zamontowanie sygnalizatorów nie rozwiąże sprawy uciążliwego hałasu i ogromnego natężenia ruchu, to zmaleje prędkość pojazdów i spowolni się ruch się. To z kolei przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa – dodaje.

Jak podkreśla Juszczyk, to jednak nie koniec batalii o poprawę bezpieczeństwa biegnącej przez gminę arterii. 

– Ten rozdział absolutnie nie kończy procesu starań o dalsze inwestycje w obszarze DK91. Będziemy drążyć temat ciągów pieszo-rowerowych od Chorzenic do Witkowic i dalej do Kłomnic. Tego oczekują mieszkańcy – deklaruje włodarz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter