Mstów

Na tegoroczne zadania inwestycyjne pójdzie jedna piąta budżetu

fot. Urząd Gminy Mstów

Prawie 12 mln zł trafi w tym roku na realizację szeregu prac związanych z lokalną infrastrukturą. To już tradycyjnie około 20 proc. całości wydatków budżetowych. Część zadań, w ramach funduszu sołeckiego, wskazali sami mieszkańcy.

Jednogłośnie przyjęty przez radnych pod koniec grudnia ubiegłego roku budżet gminy, zakłada zarówno kontynuację rozpoczętych projektów, jak i wdrożenie szeregu nowych. Czego więc ze strony władz gminy w tym aspekcie mogą spodziewać się mieszkańcy w 2021 roku?

Między innymi dalej prowadzona będzie rozbudowa zlokalizowanej w Jaskrowie oczyszczalni ścieków czy mieszczącego się w Mstowie ośrodka zdrowia. W bieżącym roku kontynuowana będzie także przebudowa drogi powiatowej Srocko-Gąszczyk-Siedlec.

Stałe punkty budżetu zakładają dobudowę odcinków oświetleń ulicznych na terenie gminy, wykonanie nowych wiat przystankowych oraz remonty placów zabaw i zakup nowych urządzeń zabawowych. Jak przekonują samorządowcy, cały czas realizowany będzie też program gospodarki niskoemisyjnej, dzięki któremu można otrzymać dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne.

W kontekście nowych propozycji pojawia się budowa garaży dla mstowskiej OSP, przebudowa nawierzchni targowiska w Cegielni wraz z odwodnieniem czy remizy w Srocku. Na termomodernizację mogą liczyć szkoły w Krasicach i Zawadzie, oraz budynek remizy w drugiej z wymienionych miejscowości.

Ulicę Kwiatową w Wancerzowie czeka przebudowa wraz z wykonaniem odwodnienia. Z kolei w kilku sołectwach planowane są remonty nawierzchni bitumicznych. W Małusach Małych ruszy wkrótce budowa chodnika wzdłuż gminnej drogi, a w Mstowie – tuż nad Wartą – powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów.

W tegorocznym budżecie pojawiły się również pozycje związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Pszczelej w Jaskrowie, Równoległej w Mokrzeszy czy drogi transportu rolnego na odcinku Brzyszów-Gąszczyk. Podobnego opracowania doczeka się także budowa chodnika przy ulicy Cmentarnej w Krasicach.

Część zadań, które doczekają się realizacji w najbliższych miesiącach wskazali również sami mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego. Chodzi między innymi o montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP w Mokrzeszy, ogrodzenia terenu przy zespole szkół w Jaskrowie czy remont remizy w Kobyłczycach. Mieszkańcy tej ostatniej miejscowości mogą liczyć też na zagospodarowanie należących do gminy terenów zielonych. Podobnie zresztą jak społeczność Małus Wielkich oraz Wancerzowa. Z funduszu sołeckiego pokryty zostanie zakup domku drewnianego w Kuśmierkach.

– Gdy patrzymy na budżet widzimy w nim tylko liczby oznaczające kwoty dochodów i wydatków, ale za tymi liczbami kryje się coś więcej – plan działania, zestaw zadań do wykonania, który będzie można zrealizować dzięki zaplanowanym w budżecie środkom – mówił omawiając założenia projektu budżetu podczas ostatniej sesji w ubiegłym roku wójt Tomasz Gęsiarz.

Jak przekonywał włodarz, wraz ze współpracownikami konsekwentnie i w miarę posiadanych środków realizuje założony plan mający na celu szerokopłaszczyznowy rozwój gminy.

– Jeśli pomysły są ciekawe i pożyteczne dla poszczególnych miejscowości, to je realizujemy. Po kolei, według skali ważności. Rok 2021 powinien być dobrym rokiem do inwestowania. Tak wypowiadają się fachowcy, tak też wynika z obserwacji rynku. Dobre ceny na przetargach, duża konkurencja i liczba firm startujących powodują, że można po prostu zrobić więcej i taniej. A jak będzie faktycznie i czy pandemia nie będzie miała wpływu na te prognozy? Za rok się okaże – dodawał samorządowiec.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter