fbpx

Konopiska

Najpierw debata nad raportem o stanie gminy, później głosowanie. Żurek ponownie z absolutorium

fot. Urząd Gminy Konopiska

Radni udzielili wójtowi Konopisk wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz to dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok. Samorządowcy przegłosowali także absolutorium dla Jerzego Żurka.

Nim radni spotkali się na sesji, która ze względu na sytuację epidemiologiczną odbyła się w murach Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach, obradowali na posiedzeniach poszczególnych komisji merytorycznych. Samorządowcy zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym gminy za 2020 rok, a także przeanalizowali informację o stanie mienia.

Ze wspomnianych dokumentów wynika, iż ubiegłoroczne dochody gminy wyniosły blisko 54,5 mln zł, co stanowi 98,94 proc. założonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 90,79 proc. w kwocie niemal 51,4 mln zł. Z kolei wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 77,87 proc., a bieżące w 92,22 proc. Tym samym pozwoliło to na uzyskanie nadwyżki sięgającej 3,1 mln zł.

Na 2021 rok w gminnej kasie pozostały wolne środki w wysokości 4,7 mln zł oraz 1,3 mln zł z tytułu niewykorzystanych pieniędzy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Jeśli zaś chodzi o fundusze unijne, to w ubiegły roku gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w łącznej kwocie prawie 1,01 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniosło 15 mln zł, co stanowi 27,61 proc. dochodów wykonanych. Zobowiązania długoterminowe obejmują zarówno raty kredytów i pożyczek w wysokości prawie 14,4 mln zł oraz sięgające 664 tys. zł wydatki na zakup nieruchomości gruntowych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która każdorazowo opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu, nie miała uwag do pracy władz gminy. Podczas sesji radni pozytywnie ocenili działalność włodarza i udzielili mu absolutorium.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter