Najpierw przeszkolą seniorów, a później sprezentują im tablety

Blachownia

Grupa kilkudziesięciu seniorów z terenu gminy bierze udział w zajęciach, które mają za zadanie wyposażyć ich w praktyczną umiejętność obsługi internetu z wykorzystaniem komputera, tabletu czy smartfona. To pokłosie projektu, do którego przystąpiła Blachownia.

Realizacja sfinansowanego ze środków unijnych zadania potrwa do końca kwietnia przyszłego roku. Dla uczestników korzyść jest podwójna. Przede wszystkim zostaną gruntownie przeszkoleni, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Co równie istotne, po zakończenie zajęć otrzymają na własność tablety, które wykorzystywali w trakcie kursu.

Projekt ma na celu aktywizację osób powyżej 65 roku życia w obszarze kompetencji cyfrowych. Efekt, jaki chcą osiągnąć jego pomysłodawcy, polegać ma na włączeniu osób starszych w budowę społeczeństwa informacyjnego, a także wpłynąć na rozwój umiejętności korzystania przez nich z rozwiązań technologicznych w codziennym życiu.

Do programu zgłosiło się dziewięćdziesiąt siedem gmin z terenu całego województwa. W sumie przeszkolonych ma zostać cztery tysiące osób, z czego z obszaru blachowniańskiego w gronie tym znalazło się trzydziestu mieszkańców. Oprócz samego szkolenia wezmą oni także udział w szeregu projektów animacyjnych.

Adrian Biel, fot. Fotolia