fbpx

Ekologia w powiecie

NFOŚiGW ostrzega przed nieuczciwymi wykonawcami

fot. Freepik

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócił się z apelem do wszystkich wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze” o ostrożność i rozwagę przy wyborze wykonawców i dostawców urządzeń dla zadań, które podlegają dofinansowaniu. W ostatnim czasie odnotowano bowiem wiele nieuczciwych praktyk w postaci zawyżania cen lub też niewywiązywania się z umów.

Program ten – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – należy do priorytetowych zadań polskiego rządu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Od tego roku znacznie podwyższono progi dochodowe i kwoty możliwego do uzyskania przez wnioskodawcę dofinansowania. Beneficjenci uprawnieni najwyższego poziomu dofinansowania mogą uzyskać ponad 136 tys. zł bezzwrotnej dotacji na realizację zadań przewidzianych programem, w tym między innymi na kompleksową termomodernizację, wymianę kopciucha, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, fotowoltaikę czy w końcu zakup i montaż pompy ciepła.

Trzeba jednak pamiętać, że to nie NFOŚiGW czy też wojewódzkie fundusze, ale bezpośrednio beneficjent ponosi ryzyko wyboru wykonawców realizujących przedsięwzięcie. Ponadto, aby uczestniczyć w programie „Czyste Powietrze”, firma wykonawcza powinna mieć doświadczenie na rynku budowlanym od co najmniej roku lub mieć na swoim koncie przynajmniej pięć inwestycji dla beneficjentów w „Czystym Powietrzu”.

– Prosimy o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym pompy ciepła. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do domu i potrzeb, niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba. Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do oferowanej ceny usługi i produktu, oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji czy oferowanych warunków serwisowych i gwarancji – podkreśla NFOŚiGW.

Oszustów bowiem nie brakuje, a zwłaszcza pojawili się oni, gdy wprowadzono możliwość prefinansowania przedsięwzięć w podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania. Przy prefinansowaniu bowiem wojewódzki fundusz ochrony środowiska przelewa do 50 proc. przynależnej dotacji od razu na konto firmy wykonawczej. Zdarzają się już niestety liczne przypadki, gdy nieuczciwi przedsiębiorcy oferują pomoc przy pozyskaniu pieniędzy z programu, podpisują umowy, pobierają zaliczki z funduszy… po czym ani nie wykonują zaplanowanych prac lub nie wykonują ich w zakreślonym terminie, albo po prostu znikają.

– Istotna jest uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno-informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym WFOŚiGW. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku – apeluje instytucja.

Jak dodaje, NFOŚiGW nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

– Nieufność powinno wzbudzić w szczególności powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl – zaznacza Fundusz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter