Nie będzie podwyżki gminnych podatków

Blachownia

Radni przystali na propozycję burmistrz Sylwii Szymańskiej i przyszłoroczne stawki lokalnych danin pozostawili na tym samym poziomie co w roku obecnym.

Ustalenie wielkości podatków od nieruchomości i środków transportu, jakie mają obowiązywać w 2019 roku, było najważniejszym punktem grudniowej sesji. Każdorazowo to od radnych zależy jakie stawki będę obowiązywały mieszkańców. Samorządowcy przystali na propozycję burmistrz Blachowni, która zaproponowała, by dalej obowiązywały w takiej wysokości jak w 2018 roku.

– O 9,35 zł w skali roku zwiększy się jedynie stawka podatku rolnego, która jest wyznaczona centralnie i określona w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cieszyć się mogą również płatnicy podatku leśnego, bowiem jego wysokość w stosunku do roku obecnego będzie odczuwalnie mniejsza – informuje Paulina Głuszko z urzędu miejskiego.

Adrian Biel, fot. Pixabay