fbpx

Blachownia

Nie było głosów przeciwnych. Radni pozytywnie ocenili pracę burmistrz Sylwii Szymańskiej

fot. Urząd Miejski w Blachowni

Spośród gremium czternastu miejskich radnych obecnych na czerwcowej sesji, aż jedenastu z nich poparło realizowaną w ubiegłym roku przez burmistrz Sylwię Szymańską politykę inwestycyjną i finansową. Trzech się wstrzymało, jeden był nieobecny. W identycznym stosunku głosów rajcy przyjęli sprawozdanie burmistrz z wykonania budżetu za 2018 rok.

Po raz pierwszy odbyła się również debata nad całościowym raportem o stanie gminy. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu nałożył na gminy ustawodawca nowelizując przepisy ustaw o ustroju samorządów. Prezentując raport Szymańska wskazała zarówno te mocne, jak i nieco słabsze obszary dotychczasowego rozwoju gminy.

– Raport zawiera charakterystykę Blachowni w wybranych kategoriach oraz analizę porównawczą w stosunku do innych samorządów powiatu częstochowskiego, a także w kraju. To doskonały materiał do diagnozy, ale i wniosków o przyszłej drodze i tempie rozwoju naszej gminy, który stanowić winien podstawę do obywatelskiej dyskusji jak wykorzystać atuty i szanse, którymi dysponujemy oraz likwidować bądź zminimalizować zagrożenia osłabiające potencjalnie konkurencyjność gminy – argumentowała. – Dysponujemy bezsprzecznie znakomitymi warunkami lokalizacyjnymi, które opierają się o wyjątkowo dobre położenie komunikacyjne, wspaniałe zasoby przyrodniczo-środowiskowe oraz bezpośrednie sąsiedztwo z subregionalnym centrum – Częstochową. Blachownia jest jedną z najludniejszą gmin powiatu częstochowskiego, a jej silnymi obszarami jest mieszkalnictwo, rynek pracy i wydatki inwestycyjne. Natomiast dziedzinami, które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój w przyszłości jest demografia, przestarzała i niepełna infrastruktura techniczna, edukacja i sfera społeczno-kulturalna – wyjaśniała.

Ubiegły rok był rekordowym pod względem wydatków w majątek gminny. Wykonano 32 zadania na sumę blisko 17 mln zł. Dochody osiągnęły pułap ponad 59 mln zł. Wykonanie budżetu za rok zeszły zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz wszystkie Komisje Rady Miejskiej.

– Sytuacja finansowa gminy w roku 2018 była dobra. Wynika to między innymi ze skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim z Unii Europejskiej, w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Zainwestowaliśmy ponad sto procent więcej środków niż rok wcześniej. Był to rok rekordowy pod względem dochodów, a kolejny w którym kontynuowaliśmy wielki, szeroko zakrojony plan modernizacji naszej przestrzeni życiowej. Efekty prac już są namacalne. W tym roku oddaliśmy do użytku centrum przesiadkowe, wkrótce przyjdzie czas na Prażynkę, Pałacyk Myśliwski i przestrzeń parkową czy infrastrukturę sportową na Saharze – komentuje Sylwia Szymańska.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter