Niektórzy, by oddać krew, przejechali czterdzieści kilometrów w jedną stronę

Konopiska

Czwarta odsłona cyklicznie organizowanej przez druhów z Rększowic akcji, spośród dotychczasowych edycji odniosła największy sukces frekwencyjny. Blisko czterdzieści osób oddało krew. W tym ekipa strażaków z gminy Kłomnice.

W minioną niedzielę przed miejscową remizą zaparkował ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Przez cztery godziny zarejestrowano czterdzieści jeden osób, które zadeklarowały gotowość do podzielenia się z bliźnimi drogocennym płynem. Finalnie z tego grona krew oddało pięć osób mniej niż było chętnych.

Tym razem do wydarzenia przyłączyła się także delegacja strażaków-ochotników z Nieznanic, którzy przy okazji zwiedzili strażnicę w Rększowicach i zapoznali się ze sprzętem jakim dysponuje lokalna jednostka. Po zakończeniu donacji każdy mógł liczyć na słodki poczęstunek i ciepłe napoje.

Jak zapowiadają ochotnicy z rększowickiej jednostki, ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ponownie ma odwiedzić gminę na przełomie września i października.

Adrian Biel, fot. OSP KSRG Rększowice