Niemalże 100 tys. zł dla stowarzyszeń z Kłomnic

Kłomnice

Spośród trzynastu organizacji pozarządowych z sześciu samorządów z regionu, którym Lokalna Grupa Działania Razem na Wyżyny powierzyła granty na realizację zadań, pięć pochodzi z terenu gminy Kłomnice.

W opinii zarządu LGD, Kłomnice to gmina, w której kwitnie zarówno działalność społeczna jak i oddolne inicjatywy podejmowane przez mieszkańców. Nie dziwi więc też sytuacja, kiedy tamtejsze organizacje non-profit są doceniane za swoją aktywność i premiowane finansowo. Pięć z nich otrzymało niedawno granty na realizację nowych projektów.

– Działa u nas aż czterdzieści sześć organizacji non-profit. Bardzo się cieszę, że z grona sześciu samorządów i trzynastu organizacji, LGD doceniło aż pięć naszych rodzimych stowarzyszeń. To niewątpliwy sukces, który wyraźnie pokazuje jak wielu naszych mieszkańców się aktywizuje i realizuje wiele działań. Bardzo mnie to cieszy – komentuje wójt Piotr Juszczyk.

25 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Dzięki tym środkom stowarzyszenie sfinansuje działania promocyjne i cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci. Ponad 20 tys. zł na organizację warsztatów teatralnych oraz spektaklu w gminach leżących w obszarze działania LGD, otrzymało z kolei Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Dratwa.

Druhowie z OSP Karczewice-Garnek natomiast, kwotę 19 tys. zł będą mogli wydać na zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów. Z pieniędzy tych strażacy pokryją też kampanię informacyjną, którą zamierzają skierować do mieszkańców. Niemalże 18,7 tys. zł otrzymało też Stowarzyszenie Wiejska Pracownia Rękodzielnicza Sielskie Sioło. Grant pomoże w organizacji warsztatów rozwijających pasje osób przejawiających ciekawe zainteresowania.

Dzięki dofinansowaniu, także i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice zorganizuje zajęcia kulinarne i pokryje druk książki, w której znajdą się przepisy regionalnych dań. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel 16 tys. zł.

Adrian Biel, fot. UG Kłomnice