fbpx

Ekologia w powiecie

Nowa edycja programu „Mój Prąd” uruchomiona

fot. Pxhere

Od 22 kwietnia istnieje możliwość składania wniosków w nowym naborze w ramach Programu „Mój Prąd”. W porównaniu do poprzednich edycji zaszło kilka ważnych zmian.

Uruchomiony przez NFOŚiGW program „Mój Prąd” początkowo wspierał wyłącznie budowę przez osoby fizyczne przydomowych instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW. Istotne zmiany wprowadzono przy czwartej edycji. Zakres możliwego wsparcia objął również magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią.

Spory nacisk położono więc na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. W najnowszej odsłonie zakres wsparcia jeszcze bardziej rozszerzono. Obejmą one teraz także instalacje pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych służących podgrzaniu wody użytkowej.

– Program skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing lub przedstawią dokumenty potwierdzające, że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń – można przeczytać na stronie internetowej programu.

W systemie net-billing prosument oddaje nadwyżki wyprodukowanej, a nie zużytej energii do sieci po określonej przez PSE cenie i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania, według stawek swojego sprzedawcy lub przedstawia dokumenty potwierdzające, że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.

Główne założenia piątej edycji programu obejmują kwalifikowalność inwestycji od 1 lutego 2020 roku. Od tej daty do dnia złożenia wniosku muszą się mieścić wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, jak również przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych.

O dofinansowanie poczynionej inwestycji mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów, którzy dotychczas nie skorzystali dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, a rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, albo ci rozliczający się jeszcze w systemie opustów, ale pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Trzecią grupą grantobiorców są osoby rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe. 

Na mikroinstalcję fotowoltaiczną można pozyskać do 6 tys. zł. O tysiąc złotych więcej dostaną osoby, które wnioskują o dofinansowanie PV i urządzenia dodatkowego. Chyba że jest się w trzeciej grupie beneficjentów. Wtedy dotacja wyniesie 3 tys. zł.

Jakie wsparcie przewidziano dla urządzeń dodatkowych? Magazyn ciepła to maksymalnie 5 tys. zł dotacji, gruntowe pompy ciepła – 28,5 tys. zł, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19,4 tys. zł, pompa ciepła powietrze/woda- 12,6 tys. zł, a domy typu powietrze/powietrze – 4,4 tys. zł.

Ponadto na magazyn energii elektrycznej można wnioskować o 16 tys. zł, system zarządzania energią HEMS/EMS – 3 tys. zł, a kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł.

Na co należy zwrócić jeszcze szczególną uwagę? W porównaniu z poprzednimi edycjami zmienione zostały wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych, w tym dla systemu EMS i HEMS, jak również zwiększono liczbę wymaganych załączników, między innymi o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu lub etykietę energetyczną.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter