fbpx

Ekologia w powiecie

Nowe rozwiązanie finansowe w programie „Czyste Powietrze”

fot. Pixabay

W programie „Czyste Powietrze” dojdzie wkrótce do dużej zmiany na korzyść beneficjentów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarządza tym priorytetowym działaniem, poinformował, że właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie.

Ta korzystna dla wnioskodawców zmiana umożliwi wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

– Proponowana zasada prefinansowania to kolejna zmiana w programie, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniając skomplikowane obecnie uwarunkowania geopolityczne i rynkowe, w tym inflację i rosnące ceny nośników energii. Teraz beneficjenci nie będą musieli czekać na pieniądze. Dostaną je relatywnie szybko po złożeniu wniosku o dotację – informuje NFOŚiGW, zaznaczając równocześnie, że zmieni się nazwa programu ma „Czyste Powietrze+”.

– Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad trzydzieści siedem tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów – zaznaczyła na inaugurującej działanie konferencji Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Nowe rozwiązanie jest skierowane do beneficjentów drugiej i trzeciej części programu „Czyste Powietrze” i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

– Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał dziesięć dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu – wyjaśniają przedstawiciele Funduszu.

Jak podkreślają, dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Wnioski o prefinansowanie mają być bardzo szybko rozpatrywane. Docelowo ma to trwać nie dłużej ni dwa tygodnie, a w ciągu kolejnych czternastu dni, od zawarcia umowy z beneficjentem, ma być uruchamiana transza zaliczkowa. Trafi ona na konto wykonawcy i ma stanowić część jego wynagrodzenia.

– Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta – podkreśla NFOŚiGW.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter