fbpx

Kłomnice

Park w Rzerzęczycach czeka rewitalizacja

fot. Urząd Gminy Kłomnice

Kierowany przez wójta Piotra Juszczyka urząd gminy pozyskał właśnie 250 tys. zł na rewitalizację parku w Rzerzęczycach. Wsparcie przyjdzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina została bowiem jednym z laureatów konkursu „Zielona przestrzeń”.

Ta długooczekiwana przez mieszkańców inwestycja w końcu dojdzie do skutku. Opracowanie i uzgodnienie z mieszkańcami docelowego zakresu prac zajęło ponad dwa lata. Dla lokalnych władz było to niezwykle istotne, gdyż ujęcie tych potrzeb gwarantuje oczekiwaną funkcjonalność infrastruktury oraz jej atrakcyjność dla mieszkańców. Ma to być miejsce organizacji różnych wydarzeń, przyjazne i umożliwiające uprawianie sportu, rekreację oraz wypoczynek.

– Pierwsze spotkanie dotyczące terenu parku w Rzerzęczycach odbyło się w już pod koniec 2019 roku. Wraz z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, radnymi i radą sołecką sformułowaliśmy potrzebę zajęcia się w sposób kompleksowy i zorganizowany tym pięknym, acz obecnie trochę zdegradowanym terenem. Prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem tego obszaru trwały przez kolejne lata. W lutym tego roku podczas zebrania rady sołeckiej przygotowany Program Funkcjonalno-Użytkowy uzyskał akceptację mieszkańców – informuje wójt Piotr Juszczyk.

Obszar, który zostanie poddany rewitalizacji, jest dość sporych rozmiarów. To niemal 22 tys. m². W pierwszej kolejności zaplanowano uporządkowanie drzewostanu. Na obszarze znajdują się bowiem liczne samosiejki oraz zaniedbany starodrzew wymagający korekty.

Dodatkowo założenia przewidują nowe nasadzenia roślin wieloletnich, trawników i stworzenie łąk kwietnych. Wytyczone zostaną ścieżki spacerowe i biegowe, a także miejsca integracji, doposażone w stoły z ławkami, altanę, ławki parkowe, stojaki rowerowe czy kosze na śmieci.

– W tym pierwszym etapie chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń dla osób uprawiających sport, spacerowiczów i rowerzystów. Posadowienie natomiast altany w centralnym punkcie umożliwi organizowanie wydarzeń integrujących i aktywizujących. Myślę, że to będzie dobra alternatywa względem innych sposobów na miłe spędzania czasu wolnego – podkreśla włodarz.

Koszt przedsięwzięcia nie jest mały. Wykonanie założonych prac ma kosztować blisko 616 tys. zł. Do pozyskanej dotacji trzeba będzie więc jeszcze dorzucić pieniędzy z budżetu gminy. Ale to tylko początek. Plany są dużo dalej idące.

– W zależności od dostępności środków własnych gminy, jak i zewnętrznych źródeł finansowania, w drugim etapie chcielibyśmy dodatkowo podnieść atrakcyjność tej przestrzeni poprzez budowę placu zabaw, parku linowego, zakupie ramp tracku czy montaż nowoczesnego oświetlenia parkowego. Stworzy to doskonałe miejsce spotkań, uprawiania sportu, rekreacji i będzie jednocześnie punktem centralnym, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń adresowanych do dzieci, młodzieży i starszych. Park ma się stać po prostu swoistym centrum aktywności mieszkańców miejscowości Rzerzęczyce. Na tym nam bardzo zależy – zaznacza wójt Juszczyk.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter