fbpx

W POWIATACH

Parlament uchwalił ustawę o OSP. Druhowie mogą liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne

fot. Pixabay

Przyjęte przez polityków prawo ma w założeniach doprowadzić do poprawy sytuacji ochotniczych straży pożarnych, wzmocnić ich rolę, a także uhonorować wieloletnią oraz ofiarną służbę strażaków ochotników. To pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie tych jednostek. Nowe rozwiązania to także sposób na docenienie działalności druhów na rzecz lokalnych społeczności.

Na początku grudnia nad projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych pochylili się posłowie, którzy w tej akurat materii byli wyjątkowo zgodni.

Przedstawiony przez rząd projekt zakładał wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla członków OSP, którzy – w przypadku mężczyzn – przez co najmniej dwadzieścia pięć lat oraz dwudziestu – w przypadku kobiet – brali czynny udział w działaniach lub akcjach ratowniczych. Wspomniane świadczenie ma być wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu odpowiednio sześćdziesiątego piątego i sześćdziesiątego roku życia. Co ważne, przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Ustawa reguluje także kwestie odszkodowań dla druhów i ich rodzin. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których ochotnicy doznaliby uszczerbku na zdrowiu, stracili życie czy ponieśli szkody w mieniu w związku z udziałem w podejmowanych działaniach.

Ustawodawca wzmocnił również ochronę prawną członków jednostek i wprowadził legitymację strażaka ochotnika, która w założeniach ma umożliwiać korzystanie z szeregu zniżek. To jeszcze nie wszystko, gdyż szczególnie zasłużeni i wyróżniający się druhowie OSP będą mogli zostać uhonorowani nadawanym przez prezydenta RP Krzyżem św. Floriana. Z kolei strażacy OSP, w tym członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki, będą mogli otrzymać specjalne wyróżnienie nadawane przez resort spraw wewnętrznych i administracji w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”. Ustawa wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

W połowie miesiąca tematem przyjętej przez posłów ustawy zajęli się senatorowie. Senat jednogłośnie przyjął z poprawkami procedowany przez izbę niższą projekt ustawy. Wprowadził także swoją, w myśl której wspomniane wcześniej świadczenie – zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn – należałoby się po dwudziestu latach brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych, a nie dwudziestu pięciu, jak w kontekście męskiej części OSP chciał rząd. Za przyjęciem ustawy opowiedzieli się wszyscy obecni na sali senatorowie. Nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu.

Przy okazji warto wspomnieć, że ustawa konsoliduje uregulowania dotyczące relacji między OSP, jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową. Przewiduje, iż raz na dwa lata gmina będzie zobowiązana do podjęcia uchwały o wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjny obowiązek zawierania przez gminę z OSP umów dotyczących zadań wykonywanych przez ochotnicze straże pożarne. Ponadto zrównuje w kontekście świadczeń status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Ustawa wróci teraz do Sejmu w celu rozpatrzenia propozycji Senatu.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter