fbpx

Powiat częstochowski

Po tysiąc złotych dla każdego. Starostwo nagrodziło najlepszych uczniów

fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Julia Najnigier, Julia Rydzek i Natalia Górniak to uczennice, które w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły najlepszą średnią ocen spośród wszystkich podopiecznych tych placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest częstochowskie starostwo. Do połowy października można jeszcze natomiast składać wnioski o przyznanie nagrody starosty.

Najnigier i Górniak na co dzień uczą się w liceum w Kamienicy Polskiej, Rydzek z kolei w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 17 września w towarzystwie dwanaściorga innych uczniów z Kamienicy Polskiej, Koniecpola oraz Złotego Potoku, młodzież odebrała z rąk władz powiatu stypendia w wysokości 1 tys. zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, by na nie zasłużyć? Główne kryterium to osiąganie ponadprzeciętnych wyników w nauce. Konieczne jest uzyskanie średniej na poziomie 4,75 i ocen celujących z co najmniej trzech przedmiotów. Ponadto potencjalni stypendyści nie mogą mieć nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych.

Poza wspomnianym programem stypendialnym starostwo prowadzi jeszcze jeden projekt dla szczególnie wyróżniającej się młodzieży. Może wziąć w nim udział każdy kto w poprzednim roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podstawowej. Nagrody starosty przyznawane są za osiągnięcia w takich kategoriach jak nauka, kultura i sport. 

W tym przypadku, kandydaci oprócz tego, że muszą być mieszkańcami jednej z gmin z terenu powiatu częstochowskiego oraz w ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskać średnią ocen na poziomie przynajmniej 4,75 z zajęć obowiązkowych zajęć, muszą wykazać się też osiągnięciami w co najmniej jednej z trzech kategorii.

– W przypadku nauki liczyć się będzie zajęcie pierwszego miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim lub co najmniej trzeciego miejsce na wyższych szczeblach – informuje Patryk Jeziak, rzecznik starostwa. – W dziedzinie kultury ważną rolę w przyznaniu nagrody decydować będzie natomiast fakt zdobycia trzech pierwszych miejsc lub wyróżnienie w konkursach artystycznych o randze międzynarodowej. Z kolei jeśli chodzi o osiągnięcia w sporcie, to aplikować mogą uczniowie, którzy zajęli minimum czwarte miejsce w finałach mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest jeden z oficjalnie działających związków sportowych – dodaje.                                      

Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku, jaki należy złożyć najpóźniej do 15 października w siedzibie starostwa częstochowskiego. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie zainteresowani mogą znaleźć na stronie wspomnianej instytucji lub bezpośrednio u urzędników wydziału edukacji.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter