Po tysiąc złotych za dobre wyniki w nauce

Pięcioro uczniów z dwóch placówek edukacyjnych z terenu powiatu otrzymało w środę stypendia starosty częstochowskiego. 

Sięgające tysiąca złotych stypendia przyznawane są w ramach lokalnego programu wspierania edukacji, który powiat prowadzi na rzecz uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Czym się trzeba wykazać, aby je uzyskać?

– Średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,75. Z minimum trzech przedmiotów uczniowie muszą mieć oceny celujące. Konieczne jest także wykazanie się brakiem nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach dydaktycznych – wymienia Patryk Jeziak, rzecznik prasowy starostwa.

Te wymagania spełniły cztery uczennice uczęszczające do liceum w Kamienicy Polskiej. Chodzi o Julię Najnigier, Sonię Huras, Tomasza Rogalę i Natalię Górniak. Stypendium otrzymała także Julia Rydzek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Jak przekonuje rzecznik, wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium ma zawsze uroczysty charakter. By odebrać z rąk starosty Krzysztofa Smeli gratulacje, laureaci przyjechali do siedziby władz powiatu w towarzystwie dyrekcji swoich szkół – Iwony Choły i Edyty Młyńskiej.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie