fbpx

Powiat częstochowski

Pojawiają się nowe możliwości w pozyskiwaniu unijnej kasy

fot. Pixabay

Samorządy oraz przedsiębiorcy z terenu województwa zyskają w najbliższym czasie narzędzia umożliwiające pozyskiwanie środków unijnych na większy zakres zadań. Wszystko dzięki wprowadzeniu przez urząd marszałkowski zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd województwa zatwierdził w połowie sierpnia zaktualizowany katalog obszarów wsparcia. Wcześniej zgodę na modyfikację programu operacyjnego wyraziła Komisja Europejska. Zdaniem urzędników, wprowadzone zmiany są odpowiedzią na aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców. Na jakie działania znajdą się pieniądze? Przede wszystkim na inwestycje proekologiczne, transportowe, edukacyjne oraz rynek pracy.

W zakresie edukacji pojawi się sposobność realizowania projektów projektów zakładających wyłącznie poprawę jakości wychowania przedszkolnego, bez konieczności tworzenia nowych placówek opieki przedszkolnej w gminach o wysokim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Co do rynku pracy, to rozszerzono katalog grup docelowych, dla których kierowane będzie wsparcie. Chodzi o osoby pracujące, w tym ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący na umowach cywilnych, a ponadto reemigrantów, imigrantów czy osoby odchodzące z rolnictwa oraz ich rodziny.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów mających niwelować niską emisję poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Premiowane mają być te, które zakładają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pojawią się również środki na budowę dróg gminnych, powiatowych oraz tras rowerowych. Znowelizowany katalog zawiera też istotne modyfikacje w zakresie priorytetów mających wspierać przedsiębiorczość. Będzie można inwestować w innowacyjność, jak również podnosić konkurencyjność podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej.

– Do tej pory w programie brakowało mechanizmów wspierających promocję śląskich firm na zagranicznych rynkach. Nowe działanie z zakresu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw otworzy im możliwość nawiązywania długoterminowych relacji partnerskich z przedsiębiorcami z całego świata oraz ułatwi promocję śląskich pomysłów biznesowych za granicą – argumentują przedstawiciele województwa.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter