fbpx

Powiat częstochowski

Powiatowe bezrobocie spadło w ubiegłym roku o niemal 16 proc. Najwięcej w Blachowni

fot. Pixabay

Dwanaście miesięcy ubiegłego roku było kolejnym okresem intensywnego spadku liczby osób pozostających bez pracy, a zamieszkujących na obszarze powiatu częstochowskiego. W rejestrach częstochowskiego pośredniaka figurowało bowiem 16 proc. osób mniej niż na koniec 2017 roku.

Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo) na koniec grudnia 2018 roku wynosiła 7,3 proc. W ujęciu rocznym zmniejszyła się więc o kolejne 1,3 punktu procentowego. Dziś już trudno uwierzyć, że cztery lata temu wskaźnik ten przebijał niechlubną granicę aż 18 proc.
 
Bezrobocie zmalało w 2018 roku w każdej z szesnastu gmin powiatu. W sumarycznym ujęciu spadek wyniósł 593 osoby. Zatrzymał się na cyfrze 3123 osób. Najliczniejszą grupę pośród nich stanowili mieszkańcy terenów wiejskich powiatu – 2616 osób. To prawie 84 proc. wszystkich bezrobotnych.

Największą aktywnością zawodową wykazali się mieszkańcy Blachowni. Jeszcze w końcówce 2017 roku w tym podczęstochowskim samorządzie żyło 349 osób, które nie miały zatrudnienia. Rok później wskaźnik był o prawie 30 proc. mniejszy. Ubyło bowiem 102 osób bez pracy.

Drugie miejsce na podium przypadło Kłomnicom, gdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 59 osób, a trzecie Mykanowowi – mniej o 58 osób bezrobotnych niż w grudniu 2017 roku.

W dalszej kolejności uplasowały się Poczesna i Konopiska, gdzie ubyło odpowiednio 50 i 46 mieszkańców bez pracy. W Rędzinach zmniejszenie postąpiło o 42 osoby, w Mstowie o 41, a w koniecpolskim samorządzie o 37. W sąsiadującej Dąbrowie Zielonej wskaźnik powyższy wyniósł 27 osób. Podobnie było w Kamienicy Polskiej. W Lelowie zmalał o 24, a w Kruszynie o 23. Z kolei Starcza odnotowała spadek o 17 osób, Olsztyn o 16, Janów o 15, a Przyrów o 9.

Najwięcej osób nie miało zatrudnienia tradycyjnie już w gminie Koniecpol, bo aż 574. W ujęciu procentowym bezrobotni mieszkańcy samorządu znad Pilicy stanowili aż 18,3 proc. wszystkich bezrobotnych powiatu częstochowskiego. Ich liczba zmniejszyła się tylko o 6 proc. w odniesieniu do grudnia 2017 roku, co jest jednym z najgorszych wyników gmin w skali powiatu.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter