Pozyskane dotacje powiększą pulę środków na sport dzieci i młodzieży

Blachownia

Prawie 85 tys. zł gmina przeznaczy w tym roku na naukę pływania i gimnastykę korekcyjną dla ponad dwustu uczniów. 26 tys. zł z tej puli to pieniądze, które właśnie pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dziewięćdziesięcioro dzieci z klas I-III skorzysta w najbliższych miesiącach z możliwości nauki pływania. Natomiast kolejnych stu dziewięciu uczniów będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Na te dwa istotne projekty, lokalni urzędnicy w ramach ministerialnego konkursu „Sport dla wszystkich”, zdobyli dofinansowanie, który pokryje 30 proc. kosztów całego przedsięwzięcia. Łącznie te projekty pochłoną blisko 85 tys. zł.

– W organizacje i przebieg dodatkowych zajęć zaangażowani będą nauczyciele wychowania fizycznego z naszych szkół oraz liczni wolontariusze. Wierzymy, że kwota jaką zamierzamy w tym roku wydać na zajęcia sportowe dla naszych uczniów w znacznej mierze pozwoli uatrakcyjnić i zwiększyć ofertę sportowo-rekreacyjną dla nich. – informuje Paulina Głuszko z Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Adrian Biel, fot. Pixabay