Pozyskane pieniądze wesprą sołeckie inicjatywy

Przyrów

Wójt Robert Nowak podpisał umowę z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w ramach przedsięwzięć inicjatyw lokalnych. Do trzech sołectw trafi dodatkowe 60 tys. zł.

Zarząd województwa na pomoc lokalnym społecznościom przeznaczył w tym roku 4,8 mln zł. Dofinansowanie otrzyma łącznie 343 projekty, z czego cztery, o które wnioskował tutejszy urząd. Realizacja wszystkich wskazanych zadań ma kosztować gminę 74 tys. zł. Dotacja pokryje więc znakomitą większość szacowanych wydatków.

– Jestem pewien, że ten pomysł będzie realizowany w latach kolejnych, bo dla społeczności lokalnych wsparcie na poziomie kilku lub kilkunastu tysięcy ma istotną wartość, często przekraczającą koszty samego przedsięwzięcia – mówił na spotkaniu z samorządowcami powiatu częstochowskiego wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Za pozyskane środki gmina zagospodaruje w Sierakowie teren wokół tamtejszej świetlicy wiejskiej. Wybudowane zostanie boisko i siłownia zewnętrzna. Nakłady wyniosą 38 tys. zł. Planowane jest także uporządkowanie centrum w Woli Mokrzeskiej oraz zakup galowych strojów dla druhów z tamtejszej OSP. Z kolei w Zarębicach odbędzie się piknik rodzinny, który ma stanowić formę integracji mieszkańców, jak również promocji sołectwa.

– Staramy się pozyskiwać wszelkie możliwe dotacje. Dzięki tym środkom możemy wspomóc sołectwa, zrealizować przedsięwzięcia, które są ważne dla mieszkańców. W niedużej gminie jaką jest Przyrów, każdy grosz się liczy i ma wymierną wartość – mówi wójt Robert Nowak.

Piotr Biernacki, fot. BP Witold Trólka slaskie.pl