fbpx

Ekologia w powiecie

Program „Mój Prąd” w nowej odsłonie. Pojawiło się sporo nowości

fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 15 kwietnia kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Pojawiło się sporo nowości, gdyż zakres możliwego wsparcia, oprócz domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, obejmie również magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Pozyskać będzie można ponad 20 tys. zł.

W najnowszej edycji spory nacisk położono na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem.

– Propozycje zawarte w czwartej odsłonie programu „Mój Prąd” skierowane są do tych prosumentów, którzy z wyprodukowanej energii elektrycznej będą rozliczać się w nowym systemie net-billing, polegającym na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN) – podkreśla Fundusz w wystosowanym komunikacie.

Z dotacji będą mogły skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby z instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Warunkiem koniecznym będzie zawarcie umowy z zakładem energetycznym i dystrybutorem energii. Ma ona kompleksowo regulować kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji. Poza tym dofinansowanie obejmie wspomniane wyżej nowe komponenty. Kwalifikowane będą koszty zakupu, transportu oraz montażu urządzeń z tych trzech grup sprzętu.

– Dotacja z NFOŚiGW obejmie bowiem urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Główne założenie programu w wersji 4.0 jest takie, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą sami wyprodukują w swoim domu z własnej instalacji fotowoltaicznej – zaznacza NFOŚiGW.

W poprzedniej edycji maksymalna kwota dofinansowania samych paneli PV mogła wynosić 3 tys. zł. Obecnie poziom dofinansowania podniesiono do 4 tys. zł. Montaż fotowoltaiki musi być nieodzownym elementem składanego wniosku. Kwota dofinansowania może zostać zwiększona do 5 tys. zł w przypadku, gdy zakładana inwestycja będzie obejmować kolejne przewidziane programem elementy – magazyny ciepła, magazyny energii czy system zarządzania energią. Na te nowe komponenty wnioski będą mogli złożyć także beneficjenci wcześniejszych edycji. Istotne jest jednak, że będą musieli oni przejść na nowy system rozliczeń net-billing.

– Przy zainwestowaniu od razu w kilka elementów, dotacja do paneli wzrośnie do 5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zintegrowanych urządzeń ma być następujące: magazyn ciepła do 5 tys. zł, magazyn energii do 7,5 tys. zł, system zarządzania energią do 3 tys. zł. Łącznie dotacja z NFOŚiGW może zatem wynieść nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinansowania dla każdego z elementów do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – wyjaśniają przedstawiciele Funduszu.

W dotychczasowych odsłonach do instytucji wpłynęło ponad 444 tys. wniosków, przy rozdysponowanym budżecie przekraczającym 1,8 mld zł. Obecnie przewidziano budżet na poziomie 350 mln zł. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy, lecz nie dłużej niż do 22 grudnia br. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 roku.

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, nadal możliwe pozostanie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 rok w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter