Przebudowa kluczowej arterii w Jaskrowie będzie kontynuowana w tym roku

Mstów

Ulicę Starowiejską w Jaskrowie czeka drugi etap modernizacji. Gmina pozyskała na to zadanie blisko 1,5 mln zł dofinansowania.

Do tej pory realizacja objęła między innymi budowę chodnika ze zjazdami po zachodniej stronie, remont parkingu przy szkole czy wpusty uliczne po stronie chodnika z podłączeniami do studni chłonnych. Wykonano także prace pozwalające odpowiednio ukształtować teren oraz wykonać regulację uzbrojenia w chodniku.

Etap, który władze gminy zaplanowały na ten rok obejmie z kolei przebudowę nawierzchni drogi na odcinku o długości ponad 1,1 kilometra oraz jej odwodnienie na długości niemalże 570 metrów. Na to zadanie urzędnicy zdobyli prawie 1,5 mln zł ze środków europejskich. Wniosek, jaki złożyli, został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na piątym miejscu listy rankingowej.

Adrian Biel, fot. Urząd Gminy Mstów