fbpx

Powiat częstochowski

Przedłużono termin do składania wniosków o dopłaty dla rolników

fot. Pixabay

Zgodnie z wymogiem narzuconym przez Unię Europejską, zmodyfikowano formułę wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych. Od połowy marca można je składać tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosek Plus dostępnej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwotnie nabór miał trwać do 15 maja, jednakże Komisja Europejska wydała zgodę państwom członkowskim na wydłużenie tego terminu o kolejny miesiąc. Resort rolnictwa wydał już stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Od połowy lutego istniała możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku złożonego w 2017. Oświadczenie takie mógł złożyć jedynie rolnik, który we wniosku na 2017 rok deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż dziesięć hektarów i chciał się ubiegać o te same płatności co w minionym roku. W takim wypadku, jest ono równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za ten rok.

Do tej pory rolnicy złożyli ponad 1,1 mln wniosków i oświadczeń. Przedłużony termin do złożenia odpowiednich dokumentów dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120 oraz PROW 2007-2013, dotyczących płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, dla obszarów ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych. Do 15 czerwca będzie można również dokonywać wszelkich zmian w złożonych już aplikacjach. Nie będzie to skutkowało żadnymi ujemnymi konsekwencjami.

Wprowadzone w tym roku zasady mają ułatwić rolnikom całą procedurę. Nowe narzędzie w prosty i przejrzysty sposób prowadzi użytkownika przez cały proces składania wniosku. Jego wypełnienie rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach ewidencyjnych, spersonalizowanych na podstawie wniosku jaki farmerzy składali wcześniej o przyznanie płatności na rok ubiegły lub na dodanych nowych działkach referencyjnych.
 
We wspomnianej aplikacji istnieje możliwość wypełnienia wniosku w dwóch trybach – uproszczonym oraz pełnym. Ten pierwszy przeznaczony jest dla tych osób, których powierzchnia gruntów ornych na działkach referencyjnych zadeklarowanych w 2017 roku wynosiła poniżej dziesięciu hektarów. W tym wypadku musi być także spełniony warunek, zgodnie z którym właściciele areałów nie ubiegają się o płatności rolno-środowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne lub zalesieniowe. Tryb pełny przewidziany jest dla pozostałych rolników.

Aplikacja na bieżąco wyświetla podpowiedzi i komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Umożliwia też wydruk samego formularza. By uzyskać dostęp do wniosku, na początku trzeba będzie założyć konto. To z kolei pociąga za sobą konieczność posiadania takich danych jak numer identyfikacyjny producenta (numer gospodarstwa – przyp red.), kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR zrealizowanego w minionym roku, a także osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów. Po poprawnej weryfikacji użytkownika, system automatycznie założy konto oraz umożliwi wprowadzenie hasła w celu zapewnienia ponownego logowania.

Pieniądze mają być wypłacane od grudnia. Każdego roku o dopłaty wnioskuje ponad 1,3 mln rolników.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter